Publicerad: 2023-02-20 09:59 | Uppdaterad: 2023-02-21 14:47

Ny cateringportal lanseras den 20/2 för KI NORD, Solna Campus

Ny Cateringportal med start 20/2 - KI NORD, Solna Campus


Nytt om Cateringportalen för Campus SOLNA.

För att effektivisera catering beställningar och förbättra logistiken med tidigare cateringportal så har vi på KI tillsammans med Nordrest valt att stänga ner denna och ersätta den med Nordrest egna lösning, Caspeco.

Ni hittar nya portalen här: ->Beställa catering | Medarbetare (ki.se)

Kontakta restaurangen för mer info via mejl-> ki.catering@nordrest.se

Mer information finner ni på : http://ki.hors.se/

Om Caspeco:

CASPECO är ett väldigt användarvänligt system, enkelt, tydligt och framför allt tar inte så mycket tid av beställaren.

Det som även gör systemet användarvänligt är att man INTE behöver registrera sig som användare, utan det är bara att lägga en order- Varpå det också är ett KRAV att Ni skickar med er ZZ Ref för fakturering i samband med er beställning.

Alla beställningar som redan ligger inne i den gamla portalen förs över till den nya portalen av cateringpersonalen på Nordrest.

 

Kontakta Nordrest för mer info.

 

Fastighetsavdelningen

Serviceenheten

Kontakt

Michell Olausson Intendent