Publicerad: 2014-03-13 16:59 | Uppdaterad: 2020-02-06 14:30

Ny bok ”Socialt arbete i hälso- och sjukvård”, där medförfattare är verksamma vid NVS

Det är den första forskningsbaserade svenska läroboken i ämnet och som uppmärksammar kuratorns roll.

– Vår bok tar ett brett grepp om ämnet och författarna diskuterar frågor som vilken roll kuratorn har inom hälso- och sjukvården och på vilka grunder arbetet vilar. Vi tror att boken kan bli ett viktigt underlag i det fortsatta utredningsarbetet om legitimation, säger Ann Lalos, Björn Blom och Stefan Morén vid Umeå universitet som är redaktörer till boken tillsammans med Mariann Olsson vid sektionen för socialt arbete, NVS, Karolinska Institutet.

Dessutom är det fyra medarbetare vid NVS som har bidragit som kapitelförfattare; Mariann Olsson, Catharina Gåfvels, Ulla Forinder och Aina Johnsson.

Det nationella nätverket Forskande socionomer i hälso- och sjukvård, som har sin administrativa bas vid sektionen för socialt arbete, har dessutom bidragit tillsammans med ett par internationella författare till övriga kapitel.

Författarna riktar sig främst till studerande inom socialt arbete, medicin och vård samt till kuratorer och andra yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och social omsorg.