Publicerad: 2011-09-09 00:00 | Uppdaterad: 2014-07-07 13:20

Ny bok om könsnormer, fotboll och utbildningsval

Nu släpps boken "Passa och passa in – om manlighet, fotboll och utbildningsval" framtagen i samarbete mellan Karolinska Institutet och AIK Fotboll. I boken intervjuas unga AIK-spelare om deras syn på manlighet och utbildningsval. Resultaten visar att ett sammanhang med bara killar, där normer för manlighet är starka, kan komma att påverka synen på möjliga utbildningsval och andra aspekter i deras liv.

– Vi vill att våra utbildningar ska vara attraktiva för både tjejer och killar. Genom samarbetet med AIK har vi fått kunskaper om hur unga män ser på utbildningar inom hälso- och sjukvård. Vi kommer nu att arbeta vidare med att försöka öka andelen män på våra utbildningsprogram, säger Sari Ponzer, dekanus för utbildning vid Karolinska Institutet.

Få unga män söker till Karolinska Institutets grundutbildningar. Samtliga utbildningsprogram på grundnivå är könsmässigt snedfördelade och vissa program har bara ett par procent män. Det vill Karolinska Institutet nu försöka förändra genom att använda de resultat som framkommit i boken. Att inte sticka ut eller bli tolkad som "omanlig" är faktorer som är viktiga för de unga AIK-killarna som intervjuats, då de har en föreställning om att de andra i laget tycker det är viktigt att de lever upp till normer för manlighet. Detta är aspekter som Karolinska Institutet kommer att ta med sig i det fortsatta arbetet för att göra universitetets utbildningar mer attraktiva för män. Även AIK kommer att använda resultaten för att förbättra sitt arbete med att skapa en fotbollsmiljö som kan vara öppen för alla.

– Normerna för manlighet är begränsande för spelarna både på och utanför fotbollsplanen. Genom projektet "Spelar roll" har vi utvecklat tankar om hur man kan arbeta för att varje spelare ska kunna nå sin fulla potential utan att låsa sig fast vid stereotyper. Det finns fler sätt att vara på än som "teknikern", "krigaren" och "målspottaren", säger John Wall, huvudtränare för JA Tipselit i AIK Fotboll.

Projektet "Spelar roll - fotboll och utbildning i samverkan" är ett jämställdhetsprojekt mellan Karolinska Institutet och AIK Fotboll finansierat av Delegationen för jämställdhet i högskolan. Projektet har pågått från mars 2010 och avslutas i december 2011. Syftet är att synliggöra de mekanismer som styr unga killars val av yrke och utbildning, kopplat till maskulinitet, normer och identitet. I ett längre perspektiv syftar projektet till att förändra attityder kring utbildningsval och på så sätt bryta traditionella könsmönster.