Publicerad: 2017-09-13 16:07 | Uppdaterad: 2017-09-13 16:20

Ny bok om delaktighet inom vård, omsorg och rehabilitering lanserades

Foto: Selma Wolofsky

Viktiga värden inom vård, omsorg och rehabilitering är att göra det möjligt för människor att leva meningsfullt genom att människor deltar aktivt i sin egen vård och service samt i livet självt. Om det handlar boken ”Participation in Health and Welfare Services - Professional Concepts and Lived Experience” som lanserades den 12 september.

– Boken handlar om det skifte som har pågått de senaste decennierna i vård, omsorg och rehabilitering mot större inflytande och medverkan för patienter, säger Staffan Josephsson, professor vid sektionen för arbetsterapi och en av redaktörerna för boken.

Denna bok utforskar begreppet delaktighet och härleder olika uppfattningar och hur begreppet används inom vård, omsorg och rehabilitering. Den undersöker också hur verksamheter kan aktivera och uppmuntra till deltagande utöver de faktiska tjänsterna.

Boken bidrar till kunskap och diskussion om brukares inflytande och medverkan i vardagligt liv. Den diskuterar även delaktighet/participation som ett internationellt forskningstema.

Övriga redaktörer är professor Arne H Eide och professor Kjersti Vik från NTNU i Norge.