Publicerad: 2021-07-09 09:54 | Uppdaterad: 2021-07-09 12:31

Ny blankett för omprövning av betygsbeslut

Nu har det tagits fram en blankett för begäran av rättelse eller omprövning av betyg.

För att underlätta administrationen när studenter begär omprövning av betyg och provresultat för kurser på grundnivå och avancerad nivå har det tagits fram en blankett som kan användas av alla utbildningar vid KI. Förhoppningen är också att studenterna på detta sätt ska kunna vägledas i processen. Det går dock inte att kräva att blanketten används utan det finns en skyldighet att handlägga begäran av omprövning i princip oavsett i vilken form den kommer.

De utbildningar som har tagit fram egna blanketter bör använda denna istället.

Blanketten finns på KI:s webbsida för Studieadministrativa blanketter.