Publicerad: 2019-03-28 13:37 | Uppdaterad: 2019-03-28 13:52

Ny biträdande studierektor för forskarutbildningen

Ulrica Nilsson

- Jag sökte det här uppdraget på grund av mitt stora intresse och engagemang för forskarutbildning och forskning i stort, säger Ulrica Nilsson, professor i omvårdnad och nytillträdd biträdande studierektor för forskarutbildningen vid NVS.

Hon ser kvalitetsaspekten som sin viktigaste uppgift i uppdraget, att arbeta med att säkerställa kvalitén i forskarutbildningen.

Ulrica har en gedigen erfarenhet av detta sedan tidigare. Hon har varit inriktningsansvarig för forskarutbildningen inom Medicinsk vetenskap, inriktning Hälso- och vårdvetenskap, vid Örebro universitet. Hon har också varit prodekan vid medicinska fakulteten Örebro universitet med ansvar för kvalitén i forskarutbildningen. Dessutom är hon utsedd av UKÄ som granskare av ansökningar (n=2) om att inrätta forskarutbildning vid högskola.

- Forskarutbildningen på NVS har stor betydelse både för framtida kompetensförsörjning av forskare och för forskningen i stort, säger Ulrica.

Ulrica efterträder Erika Jonsson Laukka, som i sin nya roll som ställföreträdande sektionschef vid ARC, ville lämna uppdraget som biträdande studierektor.