Publicerad: 2012-02-13 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Ny biobanksstruktur stärker svensk medicinsk forskning

[NYHET 2012-02-13] Vetenskapsrådet och Sveriges kommuner och Landsting SKL, har gemensamt gett BBMRI.se och det Nationella Biobanksrådet i uppdrag att ta fram förutsättningar för en gemensam svensk biobanksstruktur. I uppdraget ingår att se till att svenska resurser används för både en långsiktig framstående forskning och för en sjukvård med hög kvalitet.

En nationell grupp forskare med bred expertis inom uppbyggnad och användning av biobanker har gått samman i det nationella projektet BBMRI.se Projektet stöds av rektorerna för samtliga medicinska universitet i landet.

Karolinska Institutet är värdinstitution för BBMRI.se och föreståndare för projektet är Jan Eric Litton, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet.

- Nu när Astra Zeneca försvinner från planen är det extra viktigt att vi kan bygga en ordentlig struktur för biobanker, säger Jan-Eric Litton.

BBMRI.se ska tillsammans med Nationella Biobanksrådet, som får sitt uppdrag från SKL, ta fram en enhetlig struktur för provhantering och datahantering och skapa strategier för hur biobanksfrågorna ska garanteras långsiktig förvaltning och finansiering. Projektet ska också ta fram förbättrade metoder för utveckling och kunskapsöverföring mellan forskning och sjukvård.

Sammantaget kommer den svenska infrastrukturen för biobanker att bli ett av de största biobankningsinitiativen i världen.

- Detta kommer att ge Sverige en ledande position inom utvecklingen av nya och effektiva tekniker för biobankning, samt strategiskt stärka svensk medicinsk forskning, sjukvård och industri, säger Jan-Eric Litton.

BBMRI.se kommer att fungera som en svensk part till, och med en ledande position i, det redan existerande internationella EU-samarbetet om biobanker, BBMRI.