Publicerad: 2009-10-16 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Ny bild av hur kroppspigment uppstår

[PRESSMEDDELANDE 2009-10-16] Hudens pigmentceller kan bildas från helt andra celler än vad forskarna hittills har trott, visar en ny studie från Karolinska Institutet. Resultaten, som publiceras i tidskriften Cell, innebär också att en ny sorts stamceller har upptäckts.

Patrik ErnforsFoto: Bosse Johansson

Kroppens pigment utgör ett nödvändigt skydd mot UV-strålning. Det består av ämnet melanin som produceras av pigmentceller i huden, så kallade melanocyter. Enligt den etablerade teorin om kroppspigmentering knoppas pigmentcellerna av från ryggmärgen under den tidiga fosterutvecklingen och vandrar därefter till huden i hela kroppen där de finns i resten av livet.

Forskare vid Karolinska Institutet har nu visat att de flesta pigmentceller i själva verket uppstår senare i fosterutvecklingen, från en omogen celltyp som finns i hudens nervtrådar. Dessa celler, kallade Schwanncellprekursorer (SP), finns även hos vuxna individer. Forskarna visar också att skador i nervceller hos vuxna kan leda till att ett ökat antal pigmentceller mognar ut så att en så kallad hyperpigmentering uppstår runt nerven.

- Våra fynd kan ge ny förståelse för hur förändringar i hudpigmentering uppstår, och inte minst för de kopplingar man har sett mellan neurologiska sjukdomar och förändringar i pigmentering, säger professor Patrik Ernfors som har lett studien.

Resultaten kastar också ett nytt ljus över SP-celler, som tidigare har betraktats som en omogen form av stödjeceller i nervsystemet. Forskarna beskriver hur en förändring i cellsignalering kan få de SP-celler som finns i huden att istället utvecklas till pigmentceller, och menar att SP-celler egentligen är en form av stamceller.

- Det kan leda till en bättre förståelse exempelvis av hur hudcancerformen melanom uppstår. Hittills har man trott att den uppstår från melanocyter, men kanske uppstår den egentligen från SP-cellerna, säger Patrik Ernfors.

Publikation

Igor Adameyko, Francois Lallemend, Jorge B Aquino, Piotr Topilko, Jorge A Pereira, Thomas Müller, Nicolas Fritz, Anna Beljajeva, Makoto Mochii, Isabel Liste, Dmitry Usoskin, Ueli Suter, Carmen Birchmeier & Patrik Ernfors

Schwann Cell Precursors from Nerve Innervation is a Cellular Origin of Melanocytes in Skin

Cell, 16 oktober 2009

För mer information, kontakta: