Publicerad: 2011-08-26 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Ny behandling med mikrokapslar förebygger hjärtsjukdom

[NYHET 2011-08-26] I jakten på nya behandlingsmetoder för kardiovaskulära sjukdomar har svenska och franska forskare under några års tid utvecklat en ny teknik för att stimulera nybildning av blodkärl.

Yihai Cao, foto: Ulf Sirborn
Yihai CaoFoto: Ulf Sirborn

Behandling med en specifik och tidigare okänd kombination av tillväxtfaktorer har visat sig kunna leda till stabila och funktionella blodkärl.

Forskargrupperna, ledda av Yihai Cao vid Karolinska Institutet och Ebba Bråkenhielm vid Inserm U644 i Rouen, Frankrike har även uppfunnit en strategi för hur dessa tillväxtfaktorer ska kunna tas om hand lokalt i hjärtat.

Biopolymerer i form av injicerbara mikrokapslar frisätter den nya kombinationen av tillväxtfaktorer i hjärtat under flera veckors tid. Behandlingsmetoden har i experimentella studier av hjärtinfarkt visat sig kunna förebygga uppkomsten av hjärtsvikt.

Publikation

Banquet S, Gomez E, Nicol L, Edwards-Lévy F, Henry JP, Cao R, Schapman D, Dautreaux B, Lallemand F, Bauer F, Cao Y, Thuillez C, Mulder P, Richard V, Brakenhielm E.

Arteriogenic Therapy by Intramyocardial Sustained Delivery of a Novel Growth Factor Combination Prevents Chronic Heart Failure.

Circulation 2011 Aug 8

Mer information