Publicerad: 2018-03-12 12:42 | Uppdaterad: 2018-03-12 12:42

Ny avhandling visar att tandförluster är vanligare hos personer med omsorgsbehov

En ny avhandling från KI visar att tandförluster är vanligare hos personer med omsorgsbehov och funktionsnedsättningar än hos en allmän population. Angelika Lantto disputerade i februari och vill med sina studier bidra till en bättre förståelse av hur tandförluster påverkar personer med omsorgsbehov.

Vad handlar din avhandling om? Angelika Lantto spikar upp sin avhandling

– Att kartlägga förekomst av tandförluster och protetiska ersättningar och jämföra med en allmän population. Att undersöka eventuella samband mellan tandförluster, protetiska ersättningar och livskvalitet i studiepopulationen. Att studera upplevelsen av att behandlas och leva med dentala implantat i studiepopulationen.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det är stora skillnader i förekomst av tandförluster och hur tandförluster ersätts jämfört med en allmän population. Studiepopulationen har en större andel tandförluster, mer avtagbara proteser och färre tand-och implantatstödda proteser. Intervjuerna visade att personer ur studiepopulationen kan ha nytta av dentala implantat, men det var svårt att visa via validerade livskvalitetsinstrument. Resultaten indikerar att personer ur studiepopulationen har svårt att själv rapportera om oral ohälsa och söker inte ofta tand- och munvård. Därför behöver de hjälp av andra med identifiering av orala problem.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta eller bidra till att förbättra människors hälsa?

– Tandförluster har negativ påverkan på både allmän hälsa och livskvalitet. Avhandlingen kan bidra till en bättre förståelse av hur tandförluster påverkar personer i gruppen och att varje person i större utsträckning bedöms utifrån sina individuella förutsättningar. Förhoppningsvis kan problemen även uppmärksammas inom den sociala omsorgen så att hjälp kan sättas in i ett tidigare skede.

Vad ska du göra efter disputationen? Ska du fortsätta forska?

– Jag planerar att fortsätta som post-doc.

Läs avhandlingen i sin helhet

Tooth Loss and Prosthetic Replacements among Persons with Dependency and Funktional Limitations