Publicerad: 2024-04-05 09:30 | Uppdaterad: 2024-04-05 09:30

Ny avhandling: The role of inflammatory cells in sarcoidosis and asthma

Välkommen till Mu Nie's disputation vid Karolinska Institutet den 23 april.

Mu Nie, IMM
Mu Nie, Institute of Environmental Medicine

Mu Nie, vad handlar avhandlingen om och kan du berätta om några resultat?

I den första delen av min avhandling utforskade jag rollen för mononukleära fagocyter i patogenesen för pulmonell sarkoidos. Vi fann att pulmonella monocyter bidrar till inflammationen vid sarkoidos genom att producera TNF, vilket också är associerad till progression av sjukdomen. Dessutom inducerar cirkulerande och pulmonella dendritiska celler från sarkoidospatienter T-cellsproliferation med en Th1-fenotyp.

Den andra delen syftade till att undersöka rollen hos inflammatoriska celler som infiltrerar luftvägarna vid allergisk astma. Initialt identifierades monensin som en effektiv substans för att minska mastcellspopulationer och därmed lindra mastcellrelaterad antigeninducerad luftvägssammandragning både i isolerade luftvägar från marsvin och människa. Vidare experiment med monensin in vivo belyser den avgörande rollen för mastcellhyperplasi vid utvecklingen av luftvägshyperreaktivitet och inflammation vid allergisk astma. Genom att övervinna post-mortem bronkkonstriktion i marsvinslungor, visade den sista studien att marsvinets intralobulära bronker har många farmakologiska likheter med människans bronker. Genom att kombinera denna nyetablerade modell för intralobulära bronker från marsvin med den modifierade in vivo modellen för allergisk astma i marsvin, visades det att allergisk luftvägsinflammation förstärkte mastcellsresponsen vilket lyfter fram betydelsen för mastceller för patofysiologin hos allergisk astma.

Länk till avhandlingen: The role of inflammatory cells in sarcoidosis and asthma

About the dissertation

Time: April 23 at  9.00 AM
Location: Biomedicum, Room A0315 (Peter Reichard)

Principal Supervisor
Associate Professor Mikael Adner
Unit of Experimental Asthma and Allergy Research
Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet

Co-supervisors
Professor Gunnar Nilsson
Division of Immunology and Allergy
Department of Medicine, Solna, Karolinska Institutet

Assistant Professor Jesper Säfholm
Unit of Experimental Asthma and Allergy Research
Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet

Opponent
Associate Professor Hamid Akbarshahi
Division of Translational Respiratory Medicine
Department of Clinical Sciences
Lund University