Publicerad: 2018-10-04 10:08 | Uppdaterad: 2018-10-10 21:08

Ny avhandling: Risker för äldre personer med kognitiv nedsättning som bor hemma med stöd från hemtjänst

Linda Sandberg

Hallå där Linda Sandberg, doktorand vid sektionen för arbetsterapi. Du ska disputera den 26 oktober med din avhandling "Living at home with cognitive impairments - Risks in daily living and support from home care service", vad handlar den om?

Min avhandling handlar om att öka kunskapen om situationen för äldre personer med kognitiv nedsättning som bor hemma – med fokus på risker i det dagliga livet och stöd från hemtjänst.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Fynden bidrar med ny kunskap om hur personer med demenssjukdom erfar och hanterar riskfyllda situationer i sitt dagliga liv och hur hemtjänstpersonal identifierar och hanterar risker som dilemman i sin roll som personal när de stödjer personer med demenssjukdom. Fynden bidrar även till ny kunskap om stöd; vilka typer av insatser och insatstid som personer med och utan dokumenterad kognitiv nedsättning erhåller samt om hur hemtjänstpersonal skattar påfrestningen i sitt arbete.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Baserat på resultaten i studien, är det av vikt att försäkra att hemtjänstpersonal erhåller lämpligt stöd och att de ges förutsättningar som innebär att de kan ta hänsyn till säkerheten samtidigt som de stödjer personer med kognitiv nedsättning att vara aktiva i sin vardag – trots att det finns risker.