Publicerad: 2016-05-31 20:57 | Uppdaterad: 2016-11-27 17:06

Ny avhandling om träning, balans, gång och kognition vid Parkinsons sjukdom

Utmanande träning kan förbättra gång, balans samt utförandet av en kognitiv uppgift vid gång hos personer med Parkinsons sjukdom. Det visar en ny avhandling av Niklas Löfgren, doktorand vid sektionen för fysioterapi.

Disputation den 1 juni, läs mer här.

Vad handlar din avhandling om?

Min avhandling är uppdelad i en psykometrisk del och en interventionsdel.

Den psykometriska delen undersöker ett nytt balanstest, Mini-BESTest, avseende reproducerbarhet (dvs. huruvida testet producerar liknande resultat mellan olika testtillfällen) samt konstruktvaliditet (om testets resultat är i enlighet med förutbestämda hypoteser).

Interventionsdelen, en randomiserad kontrollerad studie, undersökte effekterna av utmanande gång- och balansträning hos personer med Parkinsons sjukdom. Träningen utfördes tre gånger per vecka under tio veckors tid vid två sjukhus. Vi jämförde en träningsgrupp med en kontrollgrupp som fick sedvanlig vård.

Vilka är de viktigaste resultaten?

De viktigaste resultaten är att hos personer med Parkinsons sjukdom kan utmanande träning förbättra gång, balans samt utförandet av en kognitiv uppgift vid gång.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Denna kunskap kan förhoppningsvis leda till att personer med Parkinsons sjukdom i högre grad erbjuds träningsmöjligheter i kombination med medicinsk behandling från ett tidigt sjukdomsstadium.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

Jag ska försöka hitta en postdoktoral placering, förhoppningsvis med möjligheten att undersöka hur utförandet av kognitiva uppgifter vid gång påverkar människor i det dagliga livet.

Avhandlingen

Gait and balance in Parkinson's disease: psychometric properties and effects of training

Kontakt

Anknuten

Niklas Löfgren

Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: niklas.lofgren@ki.se