Publicerad: 2018-01-31 13:37 | Uppdaterad: 2018-01-31 13:47

Ny avhandling om synapser och Alzheimers sjukdom

Hallå där Jolanta Lundgren, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik. Du ska disputera den 2 februari, vad handlar din avhandling om?

Min avhandling handlar om kontakterna mellan nervceller, de så kallade synapserna, där nervceller kommunicerar med varandra genom att skicka ut signalsubstanser. Dessa synapser förstörs och bryts ner när man får Alzheimers sjukdom. Jag håller på med grundforskning för att förstå mera om vad som händer i synapserna i Alzheimers sjukdom.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Jag har studerat den skadliga amyloid β-peptiden (Aβ), som spelar en viktig roll i utvecklandet av Alzheimers sjukdom. Jag visar att Aβ hela tiden utsöndras av nervceller i en process som inte kräver synaptisk aktivitet. Jag har också studerat var i nervceller och var i hjärnan proteiner som är involverade i produktionen av Aβ finns. Jag visar att ADAM10 och BACE1 finns både pre- och postsynaptiskt, vilket inte var helt klarlagt tidigare.

Hur kan den kunskapen bidra till att förbättra människors hälsa?

För att förstå Alzheimers sjukdom behöver vi förstå de molekylära processer som leder fram till utvecklandet av sjukdomen. Därför är grundforskning mycket viktig. När vi nu vet var i nervcellerna Aβ kan bildas är det möjligt att utveckla metoder för att lättare styra läkemedel som kan förhindra Aβ produktion vid dessa ställen.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

Ja! Jag håller som bäst på att ansöka om pengar för att göra en postdoc i Skottland. Där vill jag undersöka återvinning av synaptiska vesiklar i Alzheimermodeller. Så jag hoppas på att fortsätta med både Alzheimer- och synapsforskning.

Avhandling

Losing connections in Alzheimer disease : the amyloid precursor protein processing machinery at the synapse

Kontakt