Publicerad: 2018-06-11 10:11 | Uppdaterad: 2018-06-11 10:41

Ny avhandling om skelettmuskulaturens utveckling och förändrad metabolism efter träning och i sjukdomstillstånd

Rasmus Sjögren vid gruppen Integrativ fysiologi försvarar sin avhandling "Regulation of skeletal muscle metabolism and development by small, non-coding RNAs : implications for insulin resistance and type 2 diabetes mellitus" den 13 juni 2018. Huvudhandledare är Juleen R. Zierath.

Rasmus Sjögren

Vad handlar din avhandling om?

Om human skelettmuskulaturs utveckling och förändrad metabolism efter träning och i sjukdomstillstånd, exempelvis vid typ 2 diabetes. Mer specifikt så avhandlas hur så kallade microRNA, små icke-kodande RNA molekyler, regleras i dessa tillstånd och vilka effekter förändrade nivåer av vissa microRNA kan ha på skelettmuskulaturens funktion, så som metabolism av glukos och känslighet för hormonet insulin.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Att uttryck av flertal microRNA är förändrat i skelettmuskulaturen i tillstånd där insulinkänslighet är påverkat. Exempelvis ökar mängden miR-29a och miR-29c i muskel hos patienter med typ 2 diabetes. När vi experimentellt ökar mängderna av dessa microRNA i muskel så minskar insulinkänsligheten. Uttrycket av microRNA i muskelvävnad är även påverkningsbart med fysisk aktivitet. miR-19b-3p och miR-107 ökar i muskel efter två veckors konditionsträning och vi identifierar flertalet gener som dessa microRNA påverkar uttrycksnivåerna av. Således identifierar avhandlingen att de microRNA som är förändrade i diabetes och efter träning direkt kan påverka uttrycket av gener och protein som är viktiga för modifiering av exempelvis glukosmetabolism och insulinkänslighet.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Skelettmuskulaturen spelar en viktig roll för vår hälsa. Den är inte bara nödvändig för rörelse, utan har även en viktig roll i reglering av metabolism. Exempelvis tar skelettmuskulaturen upp en stor del av det glukos vi får i oss från vår kost. Ökad förståelse för regleringen av glukosmetabolism i muskel, både i sjukdom och hälsa, bidrar till ökade möjligheter att finna farmaceutiska behandlingar för typ 2 diabetes.

Vilka mål har du för framtiden?

Jag önskar fortsätta med forskning om molekylär reglering av metabolism.

Disputation

Onsdag den 13 juni 2018 kl 12:30, Hillarpsalen, Retzius väg 8

Avhandling

Regulation of skeletal muscle metabolism and development by small, non-coding RNAs : implications for insulin resistance and type 2 diabetes mellitus