Publicerad: 2017-10-02 13:13 | Uppdaterad: 2017-10-02 13:14

Ny avhandling om skador hos elitidrottande ungdomar

Philip von Rosen. Foto: Selma Wolofsky

Hallå där Philip von Rosen, doktorand vid sektionen för fysioterapi, som snart ska försvara sin avhandling “Injuries, risk factors, consequences and injury perception in adolescent elite athletes”. Vad handlar din forskning om?

Även om tusentals elitidrottande ungdomar årligen deltar i organiserade idrottsaktiviteter, är kunskapen om skador och dess konsekvenser begränsat studerat. Min avhandling handlar just om att öka vår kunskap om skador, riskfaktorer för skador och konsekvenser av skador hos elitidrottande ungdomar som studerar vid ett Riksidrottsgymnasium. Vi har också undersökt idrottarnas uppfattningar och erfarenheter av att vara skadade.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Skadeförekomsten är hög hos elitidrottande ungdomar. I genomsnitt så var en av tre idrottare skadade per vecka. Under ett år var nästan alla idrottare skadade vid minst ett tillfälle, och cirka 30 procent var skadade under en längre period än sex månader. Några idrottare hade liten erfarenhet av att vara skadad, och de började ifrågasätta sin egen identitet. De skadade idrottarna beskrev också att de kände sig ensamma, uteslutna från idrottsaktiviteter och saknade gemenskapen av att vara en del av en träningsgrupp.

Hur kan den kunskapen bidra till att förbättra människors hälsa?

Vi har identifierat att en oroväckande hög andel idrottare regelbundet är skadade. Baserat på våra resultat rekommenderar vi att medicinska team, vars personal har olika yrkesbakgrund, blir en integrerad del av Riksidrottsgymnasium. Vi rekommenderar också att det blir obligatoriskt att registrera skador för ungdomar som går på ett Riksidrottsgymnasium. Förhoppningsvis kan dessa åtgärder åtminstone minska en del av skadorna och bidra till ett säkrare idrottsutövande för elitidrottande ungdomar.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

Jag söker för närvarande finansiering och vill fortsätta att forska.

Avhandlingen

Injuries, risk factors, consequences and injury perceptions in adolescent elite athletes

Kontakt