Publicerad: 2017-11-20 11:07 | Uppdaterad: 2017-11-24 10:28

Ny avhandling om patienter med lokalt återfall av rektalcancer

Karin Westberg från gruppen Kolorektalkirurgi försvarar sin avhandling "Locally recurrent rectal cancer: aspects on management, surgery and outcome" den 1 december 2017. Huvudhandledare är Professor Anna Martling.

Karin Westberg från gruppen Kolorektalkirurgi

Vad handlar din avhandling om?

Den handlar om patienter med lokalt återfall av rektalcancer i Sverige. Jag har gått igenom de patienter som fått återfall under en 12-årsperiod och undersökt hur dessa har utretts, behandlats och hur det har gått för dem.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Majoriteten av patienterna får ingen kurativt syftande behandling. Prognosen påverkas både av faktorer relaterade till återfallet och av faktorer relaterade till primärtumören.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

I och med att vi vet mer om hur denna patientgrupp ser ut och behandlas kan denna kunskap exempelvis användas vid formulering av mer specifika riktlinjer kring utredning och behandling. Detta är något som saknas idag.

Vilka mål har du för framtiden?

Den närmaste framtiden kommer jag att fortsätta mitt jobb som kolorektalkirurg på Danderyds sjukhus och avsluta de arbeten som ingår i avhandlingen, varav ett arbete ännu är i manuskriptform. Jag är även involverad i ett par andra projekt om återfall av rektalcancer. Ett projekt baseras på MR-undersökningar och ett annat handlar om socioekonomiska faktorer. Därefter hoppas jag att det trillar in nya projekt.

Disputation

Fredagen 1 december 2017, kl 09:00

Avhandling

Locally recurrent rectal cancer: aspects on management, surgery and outcome