Publicerad: 2020-05-26 10:27 | Uppdaterad: 2020-05-26 10:27

Ny avhandling om organspecifika autoimmuna sjukdomar

Jakob Skov vid gruppen Experimentell och klinisk neuroendokrinologi, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Epidemiological studies on comorbidity, heritability and co-aggregation in organ-specific autoimmune diseases" den 5 juni 2020. Huvudhandledare är Sophie Bensing.

Jakob Skov
Jakob Skov

Hallå där Jakob Skov, vad handlar din avhandling om?

–Den handlar om organspecifik autoimmunitet med fokus på Addisons sjukdom och tyroideasjukdomar. Vi har dels studerat hur dessa sjukdomar ärvs och samärvs, dels tittat på kardiovaskulära komplikationer till Addisons sjukdom.

Vilka är de viktigaste resultaten?

–Att kvinnor med Addisons sjukdom har ökad risk för ischemisk hjärtsjukdom, och att risken för hjärt-kärlsjukdom för både män och kvinnor korrelerar med högre doser av den hormonersättning (glukokortikoider och mineralkortikoider) patienterna står på.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

–Om korrelationen mellan hormonersättningsdoser och hjärt-kärlsjukdom speglar ett kausalsamband kan förekomst av hjärtsjukdom reduceras om patienter och läkare eftersträvar lägsta hormondos förenlig med god hälsa och välmående.

Vilka mål har du för framtiden?

–Att fortsätta kombinera registerbaserad forskning kring autoimmuna och endokrina sjukdomstillstånd med klinisk tjänstgöring.

Disputation

Fredagen den 5 juni 2020 kl 9:15. Disputationen kan följas online via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/61721460720 

Avhandling

Epidemiological studies on comorbidity, heritability and co-aggregation in organ-specific autoimmune diseases

 

Kontakt

Jakob Skov Anknuten till Forskning