Publicerad: 2017-08-30 16:43 | Uppdaterad: 2017-08-31 13:30

Ny avhandling om individuella skillnader i associativt minne hos äldre och yngre vuxna

Nina Becker. Photo: Private

Hallå där Nina Becker, doktorand vid Aging Research Center. Den 1 september disputerar du med din avhandling "Inter-individual differences in associative memory: structural and functional brain correlates and genetic modulators", vad handlar den om?

Jag undersökte individuella skillnader i associativt minne hos äldre och yngre vuxna. Vi vet att minnet försämras under åldrandet, vilket påverkar äldre vuxnas vardagsliv och deras förmåga att klara sig själva. Speciellt försämringen av associativt minne, till exempel för att komma ihåg en ansiktsnamnskombination, var man lämnade bilnycklarna, eller vilken medicin som ska tas vid vilken tidpunkt, påverkar vårt vardagsliv. Det finns emellertid uttalade individuella skillnader i associativt minne, vilket gör att vissa vuxna har ett relativt intakt och andra med allvarligt bristfälligt associativt minne. De underliggande orsakerna till dessa enskilda skillnader är fortfarande oklara. I min avhandling syftade jag till att identifiera grunden för individuella skillnader i associativt minne på nervnivå, med särskild hänsyn till hjärnstruktur, funktion och neurokemi.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vi visade att volymen av grå hjärnsubstans i två regioner i hjärnan, hippocampus och lateral prefrontal cortex, påverkar associativt minne hos yngre och äldre. Dessutom kan vi visa att prestation på minnestester beror på hur den associativa informationen har lärts in. Skillnaderna i associativt minne gäller inte bara volymen av grå hjärnsubstans och hjärnaktiviteten och sträcker sig även till neurotransmittorsystemet. Speciellt dopamin verkar vara relevant för associativ minnesfunktion.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Studier har visat potentialen för kognitiv förbättring sett över livslängden, dvs. även i äldre åldrar kan man förbättra sina kognitiva förmågor till exempel genom minnesinterventioner. För att skapa effektiva och individualiserade insatser för äldre vuxna måste dock faktorer som bibehåller eller försämrar associativt minne identifieras. Min avhandling bidrar till vår förståelse av hur olika faktorer i hjärnan är relaterade till associativt minne, och därmed de processer som ligger till grund för framgångsrika associativa insatser. Denna kunskap kan på lång sikt tydliggöra ett sätt att utveckla individuella och effektiva insatser för att behålla individernas minnesfunktioner även senare i livet.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

Jag ansöker för närvarande om postdoc-finansiering och kommer förhoppningsvis att fortsätta att forska.