Publicerad: 2021-04-09 08:51 | Uppdaterad: 2021-04-09 09:09

Ny avhandling om hur patienter kan vara en resurs för att förbättra den kroniska vården.

Emma Granström
Foto: Bildmakarna


Hallå där Emma Granström, du disputerade med din avhandling "From patient to person – Perspectives on the role of quality data, patient experience and patient involvement in the improvement of chronic care" våren 2021.
Grattis! Kan du berätta lite mer om dig och din forskning?

- Jag har en bakgrund inom folkhälsa och en master inom hälsoekonomi, policy och management. Jag har ett forskningsmässigt intresse för att förstå hur hälso- och sjukvårdsystemet hänger ihop, från policynivå till enskilda individer, och allt däremellan.

Framsida avhandling Emma Granström

Vad handlar din avhandling om? 

Den handlar om hur patienter kan vara en resurs för att förbättra den kroniska vården. Jag undersöker den frågan i fyra studier som rör sig från nationell-, regional-, organisatorisk- till individnivå. Avhandlingen belyser även att synen på patientens roll i förbättring förändrats över tid. Jag har specifikt fokuserat på kronisk vård genom att studera patienters och personalens erfarenheter vid en reumatologisk enhet där man aktivt jobbar med att involvera patienter både i deras egen vård och i enhetens utvecklingsarbete.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Att patienter kan ha flera roller i förbättring och att man behöver ha en systemsyn där flera olika perspektiv tas med. Avhandlingen lyfter patienter som en viktig resurs för relevant data på vårdens resultat (patientrapporterade mått) att agera utifrån, men även att patienters perspektiv spelar en roll i utveckling, och inte minst patienters roll i den egna vården. Men resultaten visar också att det finns mer att göra, och flera utmaningar, för att uppnå en förbättrad vård genom att involvera patienter på olika systemnivåer.

Hur kan den kunskapen bidra till att förbättra människors hälsa? 

Den kroniska vården kan förbättras i samarbete med patienter genom att bättre följas upp och anpassas till patienters behov och perspektiv. I avhandlingen tittar jag på hur patienter kan vara involverade i både sin egen vård och i vårdutveckling, och hur det kan främjas genom tillgång till utfallsinformation och lämpliga stödstrukturer. Det kommer förhoppningsvis människor till nytta genom att förutsättningar för bättre vård, och egenvård, leder till bättre hälsa.

Vad tycker du om att göra på din fritid? 

Jag är ganska bra på att koppla bort jobbet och ägnar mig åt mina intressen för mat och dryck, träning och naturupplevelser, och att umgås med min familj. 

Kommer du att fortsätta forska? 

Jag kommer till att börja med fortsätta forska i två projekt som jag redan är involverad i. I det ena projektet jämför vi retrospektivt tre stora nationella satsningar för att förbättra vården, och vilka lärdomar vi kan dra för framtiden genom att jämföra dem. Det andra projektet handlar om förlossningsvården och kvinnors hälsa, och där ska jag specifikt undersöka hur man jobbar för att skapa personcentrerad vård över vårdkedjan, och rollen av digitala hjälpmedel.

Kontakt

Emma Granström Postdoktor