Publicerad: 2023-01-23 10:25 | Uppdaterad: 2023-01-23 11:22

Ny avhandling om hur organisationer kan förbättra den psykosociala arbetsmiljön

Fredagen den 27 januari presenterar Emma Cedstrand sin avhandling ”Evaluating occupational health interventions: design, implementation, and effects”.

Emma Cedstrand, IMM
Emma Cedstrand

Vad handlar avhandlingen om? 

Avhandlingen handlar om hur organisationer kan förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen genom att förbättra den psykosociala arbetsmiljön, det vill säga genom förebyggande arbetsplatsinterventioner. Vi har utvärderat effektiviteten och implementeringen av två sådana interventioner inom två olika branscher. Vi har också fokuserat på hur arbetsplatsinterventionerna kan designas för att öka sannolikheten att de implementeras på ett tillfredsställande sätt. I ett av interventionsprojekten testade vi samskapande för att identifiera mål och interventionsaktiviteter samt undersökte intressenternas uppfattningar om samskapandeprocessen.

Kan du berätta om några intressanta resultat? 

Vi fann att samskapande verkar ha en positiv effekt på implementeringen. Den tidiga involveringen av intressenter möjliggjorde 1) aktivt engagemang bland intressenterna, 2) anpassning av interventionen till företagets organisatoriska mål, 3) integrering av interventionen i befintliga strukturer samt 4) bidrog till organisatoriskt lärande. De beskrivna resultaten är rekommenderade designprinciper för förebyggande arbetsplatsinterventioner. Våra resultat bygger således vidare på tidigare forskning.

Om disputationen

Tid: 9.15 den 27 januari
Plats: Sal Tor, Solnavägen 4
Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/61016073351

Handledare
Gun Johansson, Institute of Environmental Medicine, KI

Bitr handledare
Anna Nyberg, Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University
Theo Bodin, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet

Opponent
Ulrica von Thiele Schwarz, School of Health, care and social welfare, Mälardalen University & Department of Learning, Informatics, Management and Ethics, Karolinska Institutet