Publicerad: 2016-11-24 15:26 | Uppdaterad: 2016-11-24 15:27

Ny avhandling om hur man kan förutsäga behandlingssvar med PET/CT eller diffusionsviktad MRT

Jacob Farnebo vid gruppen Diagnostisk radiologi försvarade sin avhandling "Monitoring the effect of anti-cancer treatment in uro-oncological malignancies with molecular imaging" den 18 november 2016. Huvudhandledare var Lennart Blomqvist.

Vad handlar din avhandling om?

Hur man kan förutsäga behandlingssvar hos patienter med spridd prostatacancer eller njurcancer med PET/CT eller diffusionsviktad MRT.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Att volumetriska PET-parametrar är att föredra framför det vanligt förekommande maxvärdet när ett behandlingssvar skall utvärderas på FDG-PET/CT.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Förhoppningsvis kan den ge upphov till mer korrekt utvärdering av behandlingssvar på PET/CT.

Vilka mål har du för framtiden?

Det kortsiktiga målet är att åka till Australien och jobba med akutradiologi. Därefter är jag intresserad av att se vad vi kan göra med den nya PET/MR kameran på NKS.

Avhandling

Monitoring the effect of anti- cancer treatment in uro- oncological malignancies with molecular imaging