Publicerad: 2017-04-04 13:53 | Uppdaterad: 2017-04-04 14:06

Ny avhandling om hur man förebygger och behandlar komplicerade magsår

Emma Sverdén vid gruppen Övre GI Kirurgi försvarar sin avhandling "Complicated peptic ulcer disease : prevention and treatment" den 7 april 2017. Huvudhandledare är professor Jesper Lagergren.

Vad handlar din avhandling om?

Hur man ska behandla och förebygga svårare former av magsår.

Vilka är de viktigaste resultaten?

  • Att man vid operation av blödande magsår sannolikt bör göra ett så begränsat kirurgiskt ingrepp som möjligt med syfte att stoppa blödningen lokalt istället för att ta bort delar av magsäcken.
  • Att man vid kraftigt blödande magsår där endoskopiska åtgärder inte lyckats stoppa blödningen i första hand bör behandla med så kallad endovaskulär metod istället för kirurgi, om det finns tillgängligt.
  • Att diabetes och tidigare magsår kan öka risken för att få svårbehandlade magsår efter fetmakirurgi (gastric bypass), men att lägre doser av anti-inflammatoriska läkemedel inte verkar öka risken som man tidigare trott.
  • Att behandling mot magsårsbakterien Helicobacter pylori efter magsårsdiagnos inte ska fördröjas, vilket ofta händer idag. Även ganska kort fördröjning tycks öka risken för återfall i och komplikationer av magsår.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

  • Genom att utgöra ett stöd i valet av behandling vid kraftigare magsårsblödningar
  • Genom att öka kunskapen om varför magsår efter fetmakirurgi uppstår
  • Genom att hos läkare öka medvetenheten om vikten av snabb behandling av magsårsbakterien Helicobacter pylori.

Vilka mål har du för framtiden?

- Närmast kommer jag återgå till mitt arbete som kirurg på sektionen för övre mag-tarmkirurgi på Södersjukhuset. Jag hoppas kunna fortsätta med klinisk forskning i någon form därifrån.

Disputation

Fredagen den 7 april 2017

Avhandling

Complicated peptic ulcer disease : prevention and treatment