Publicerad: 2017-02-21 11:02 | Uppdaterad: 2017-02-21 11:33

Ny avhandling om hjärt- och kärlsjukdomar vid demenssjukdom

Hallå där Pavla Cermakova som nyligen disputerat vid sektionen för neurogeriatrik med avhandlingen "Cardiovascular disease in dementia"..

.. vad har du forskat om?

– Min avhandling handlar om hjärt- och kärlsjukdomar hos patienter med olika demenssjukdomar – Alzheimers sjukdomar, blanddemens, vaskulär demens, frontallobsdemens, Lewykroppsdemens och demens vid Parkinsons sjukdom. Vårt mål var att studera av vilka hjärt- och kärlsjukdomar patienter med demens lider av, hur de behandlas och om behandlingen hjälper dem att överleva längre. Vi har framförallt fokuserat på hjärtsvikt och hjärtinfarkt. Vi undersökte också om en hjärtsjukdom redan hos unga vuxna kan påverka den åldrande hjärnan.

Vilka är de viktigaste resultaten?

1. Sjuttio procent av patienter med demens ordineras kardiovaskulära läkemedel. Deras användning är högst i patienter med vaskulär demens och lägst hos patienter med demens vid Parkinsons sjukdom.

2. Hos patienter med hjärtsvikt och demens så är hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion den vanligaste typen av hjärtsvikt och vaskulär demens den vanligaste demenssjukdomen.

3. Den vanligaste kroniska hjärt-kärlsjukdom hos patienter med demens är ischemisk hjärtsjukdom (23% av patienterna drabbas), följt av cerebrovaskulära sjukdomar (20% av patienterna) och förmaksflimmer (19% av patienterna).

4. Tjugoen procent av patienter med demens hanteras invasivt för akut hjärtinfarkt. Användningen av invasiva procedurer är kopplat till lägre ålder och högre kognitiv status. Denna studie föreslår att den invasiva behandlingen av hjärtinfarkt hjälper patienter med demens att överleva längre.

5. Högre volym av vänster förmak i hjärtat hos unga vuxna är associerad med lägre integritet av vitsubstans i hjärnan i mitten av livet. Denna studie tyder på att en förbättring av hjärtfunktionen hos unga vuxna kan gynna den åldrande hjärnan.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

– Vi är fortfarande långt ifrån att kunna dra någon säker slutsats eller ge ett tydligt budskap till kliniker. Men vi föreslår att invasiv behandling av hjärtinfarkt (med koronarangiografi och perkutan koronar intervention) hjälper patienter med demens att överleva längre. Vidare föreslår vi att om unga vuxna lyckas att förebygga hjärtsjukdomar, kan det skydda deras hjärna.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

– Jag börjar en postdoktjänst vid institutionen för neurovetenskap vid Trinity College i Dublin, Irland. Jag kommer att fortsätta med forskning, men jag rör mig bort från observationsstudier till att arbeta mer med interventioner.

Avhandlingen

Cardiovascular disease in dementia