Publicerad: 2018-04-11 09:54 | Uppdaterad: 2018-04-11 10:13

Ny avhandling om diagnostisk precision och könsskillnader vid hjärt-MR

Jannike Nickander från gruppen Klinisk fysiologi försvarar sin avhandling "Diagnostic precision and sex differences in quantitative cardiovascular magnetic resonance" den 13 april 2018. Huvudhandledare är Martin Ugander.

Jannike Nickander

Vad handlar din avhandling om?

Min avhandling berör diagnostisk precision och könsskillnader i avbildningsmetoden hjärt-MR. Hjärt-MR är viktig undersökning i diagnostisk kardiologi som syftar till att hitta orsaker till patientens hjärtbesvär, och genom förbättrad precision kommer fler patienter att få rätt diagnos.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vi har visat att det finns könsskillnader i flera av de avbildningstekniker som används i kliniska hjärt-MR-undersökningar, vilka kan påverka den diagnostiska precisionen. Genom bearbeta hjärt-MR-bilderna efter insamling går det att minska könsskillnaderna och även öka den diagnostiska precisionen.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Genom förbättrad diagnostisk precision går det förhoppningsvis att hitta sjukdom i ett tidigare skede, och därmed även starta behandling så tidigt som möjligt. Genom att känna till och även minska könsskillnader underlättas den kliniska bedömningen, vilket innebär att det kan bli lättare att ställa rätt diagnos.

Vilka mål har du för framtiden?

Just nu gör jag Forskar-AT på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Det innebär att jag får ledigt för att fortsätta min forskning under tiden jag gör AT. Mitt mål är att fortsätta min karriär som klinisk forskare och läkare, då jag tycker att diagnostisk kardiologi är så spännande. Utveckling för hjärt-MR går väldigt snabbt, och därför är det viktigt att utvärdera alla nya teknikers diagnostiska precision. Inom 10 år hoppas jag att jag har tagit min specialistläkarexamen, och förhoppningsvis även visat styrkan av hjärt-MR i kliniska prövningar.

Disputation

Fredagen den 13 april 2018 kl 09:00, Skandiasalen Q3:01, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Avhandling

Diagnostic precision and sex differences in quantitative cardiovascular magnetic resonance