Publicerad: 2021-01-13 12:00 | Uppdaterad: 2021-01-13 14:04

Ny avhandling om diabetes mellitus hos patienter med demens

Hallå där Juraj Sečník, doktorand vid sektionen för klinisk geriatrik! Den 29 januari kommer du att försvara din avhandling “Diabetes mellitus in patients with dementia : clinical care and pharmacological treatment”. Vad handlar den om?

Porträtt av Juraj Sečník, doktorand vid sektionen för klinisk geriatrik, NVS.
Juraj Sečník, doktorand vid sektionen för klinisk geriatrik, NVS. Foto: Selma Wolofsky.

Huvudsyftet med denna avhandling var att utvärdera vården av patienter som lider av både diabetes mellitus och demens i Sverige. I denna otillräckligt beforskade grupp fokuserade vi på de läkemedel som föreskrivs antingen för kognitiv funktion eller för att upprätthålla normala blodsockernivåer och kopplade deras användning till långsiktiga utfall, såsom dödlighet och global kognitiv försämring.

Vilka är de viktigaste resultaten? 

För det första behandlades patienter som lider av diabetes och demens mindre ofta med mediciner för kognitiva problem, men hos de som fick medicinerna har vi observerat lägre dödlighet. För det andra kopplades nyare diabetesläkemedel till långsammare försämring av kognition och längre överlevnad, men deras användning var mindre frekvent hos patienter med demens.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa? 

Vi har identifierat flera läkemedel som kan vara fördelaktiga särskilt för patienter som lider av diabetes och demens, vilket kan vägleda läkare vid beslut om behandlingsstart. Dessutom ordinerades patienterna mindre kognitiva läkemedel, vilket tyder på ojämlikhet i vården och möjligen "missade nyttan" av denna behandling. Ytterligare studier behövs för att skapa skräddarsydda riktlinjer för patienter som diagnostiserats med diabetes och demens.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska? 

Absolut, det finns många obesvarade frågor inom området demensvård, och jag skulle vilja fortsätta arbeta med den långvariga läkemedelsanvändningen hos patienter med kognitiva besvär. Jag är dock öppen för att bredda min expertis och skulle helst vilja kombinera det vetenskapliga och kliniska arbetet.

Kontakt

Juraj Secnik Anknuten till Forskning