Publicerad: 2018-12-11 09:58 | Uppdaterad: 2018-12-11 10:10

Ny avhandling om autolog fettransplantation till bröst i rekonstruktionssyfte

Anna Lindegren vid gruppen Bröstkirurgi försvarar sin avhandling "Autologous Fat Transplantation to the Female Breast after Surgery and Radiotherapy Assessment of Patient-Reported Outcomes, Radiology and Gene Expression Patterns" den 14 december 2018. Huvudhandledare är Marie Wickman Chantereau.

Anna Lindegren

Vad handlar din avhandling om?

Autolog fettransplantation till bröst i rekonstruktionssyfte alternativt för att förbättra resultatet av bröstbevarande kirurgi och strålning. Fettceller som tagits genom fettsugning från en annan del av kroppen injiceras i bröstet. Jag har utvärderat patientrapporterat utfall, komplikationer, radiologi efter operation och genexpression i strålad bröstfettvävnad före och efter fettransplantation.

Vilka är de viktigaste resultaten?

  • Att det är en kirurgiskt säker metod som enligt patienterna förbättrar resultatet, inte bara det estetiska utan även gör bröstet mjukare, gör det lättare att hitta passande underkläder, gör det lättare för patienterna att visa sig nakna och så vidare.
  • Att fettransplantationerna inte försvårar den radiologiska bedömningen och inte ger upphov till suspekta förändringar i brösten.
  • Att fettransplantationerna kan normalisera dysreglerat genuttryck i strålat fett.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Vi vet att vi gör nytta för patienterna på flera plan genom fettransplantationerna. Kunskapen om att den postoperativa radiologiska bilden är relativt oförändrad kommer att kunna göra radiologer säkrare när de undersöker patienterna i framtiden.

Genexpressionsstudien har givit oss ökad förståelse av hur fettransplantation kan förbättra strålinducerad fibros samt biologiskt stöd för fettransplantation som potentiell behandlingsmetod av strålbehandlade patienter.

Vilka mål har du för framtiden?

Avsluta en RCT-studie (randomized controlled trial) där vi undersöker om fettransplantation kan förbättra utgångsläget inför bröstrekonstruktion för strålade patienter.

Disputation

Fredag den 14 december 2018 kl 09:00, Hörsal Nanna Svartz, J3:12, Nya Karolinska Sjukhuset, Solna

Avhandling

Autologous Fat Transplantation to the Female Breast after Surgery and Radiotherapy Assessment of Patient-Reported Outcomes, Radiology and Gene Expression Patterns