Publicerad: 2017-11-14 15:37 | Uppdaterad: 2017-11-14 15:39

Ny avhandling om att utvärdera markörer för diagnos av demensjukdomar

Konstantinos Chiotis, foto: Selma Wolofsky.

Hallå där Konstantinos Chiotis, doktorand vid sektionen för translationell alzheimer neurobiologi. Du ska disputera den 5 december, vad handlar din avhandling om?

– Avhandlingen handlar om utvärderingen av nya markörer som kan användas i klinisk verksamhet för tidig och korrekt diagnos av demenssjukdomar. Alzheimers sjukdom, den vanligaste orsaken till demens, kännetecknas av uppbyggnaden av två proteiner i hjärnorna hos de drabbade patienterna, nämligen amyloid-beta och tau. Vårt syfte var därför att testa en ny bildteknik för att spåra tau-protein i patienters hjärnor medan de lever.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Våra resultat indikerar att vi kan avbilda närvaron och uppbyggnaden av tau-protein i den hjärnan hos levande patienter med Alzheimers, i förhållande till förändringar av andra markörer för sjukdomen. Genom att kartlägga mönstret av tau i hjärnan hos olika individer kunde vi dessutom skilja mellan normalt åldrande, patienter med Alzheimers sjukdom eller patienter med andra demenssjukdomar.

Hur kan denna nya kunskap bidra till att förbättra människors hälsa?

– Tillägget av tau-avbildning i verktygslådan för forskning mot demenssjukdomar kommer att förbättra vår förståelse för de bakomliggande mekanismer som leder till demens. Dessutom kan införlivandet av markörer, som tau-avbildning, i den kliniska bedömningen av patienter med kognitiva svårigheter leda till en noggrann diagnos och att dessa patienter tas om hand på bästa sätt.

Kommer du fortsätta att forska?

– Jag kommer att fortsätta jobba med min forskning på deltid, och samtidigt jobba kliniskt som läkare på Karolinska Universitetsjukhuset i Solna.

Avhandling

Molecular imaging of tau in the pathological cascade of Alzheimer’s disease

Kontakt

Anknuten

Konstantinos Chiotis

Enhet: Nordberg
E-post: konstantinos.chiotis@ki.se