Publicerad: 2017-11-20 13:57 | Uppdaterad: 2017-11-20 14:32

Ny avhandling om att använda vardagsteknik när man blir äldre

Charlotta Ryd. Foto: Selma Wolofsky

Hallå där Charlotta Ryd, doktorand vid sektionen för arbetsterapi. Du ska disputera den 30 november, vad handlar din avhandling om?

Min avhandling handlar om hur användning av vardagsteknik är relaterat till det dagliga livets aktiviteter och stöd i vardagen hos äldre personer med eller utan kognitiv nedsättning. Med vardagsteknik avses de tekniska föremål och system som en person vanligtvis kommer i kontakt med, så som kaffebryggare, smarta mobiltelefoner eller biljettautomater.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Ett av de viktigaste resultaten i min avhandling är att samband mellan användning av vardagsteknik och vardagliga aktiviteter som tidigare inte varit tillräckligt utforskat konstaterats. Vi har även fått fördjupad kunskap om hur sambanden mellan teknikanvändning och vardagliga aktiviteter ser ut bland äldre med och utan kognitiv nedsättning. En sak som vi undersökt är till exempel vad som kan driva och hindrar att ny teknik blir en del av vardagliga aktiviteter. Min forskning har även visat att mätningar av användande av teknik kan förutsäga hur stort behov av stöd en person har i sin vardag, och att stöd från andra personer ofta är avgörande för om en äldre person använder teknik.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Den nya kunskapen kan skapa bättre förutsättningar för att äldre personer med och utan kognitiv nedsättning att vara aktiva och engagerade i sin vardag i vårt allt mer tekniktäta samhälle.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

Jag kommer att vara kvar vid Karolinska Institutet (KI) och jobba med undervisning på arbetsterapeututbildningen. Jag kommer även att vara engagerad i ett forskningsprojekt vid KI som rör personer med demenssjukdom.

Avhandling

Technology use among older adults with and without cognitive impairment: exploring relations with daily life occupations and need of support

Kontakt

Anknuten

Charlotta Ryd

Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: charlotta.ryd@ki.se