Publicerad: 2017-08-24 11:20 | Uppdaterad: 2017-08-24 11:43

Ny avhandling om apolipoprotein CIII och dess relation till diabetes

Karin Åvall från gruppen Signaltransduktion försvarar sin avhandling "In vivo and in vitro studies of apolipoprotein CIII in diabetes" den 15 september 2017. Huvudhandledare är professor Lisa Juntti-Berggren.

Karin Åvall

Vad handlar din avhandling om?

Min avhandling handlar om ett protein, apolipoprotein CIII (apoCIII), och dess relation till diabetes.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vi har visat att apoCIII produceras lokalt i de Langerhanska öarna och att produktionen ökar parallellt med utvecklingen av insulinresistens och typ- 2 diabetes. Om man förhindrar ökningen av apoCIII bibehålls en normal ö-funktion.

En diet med högt fettinnehåll (HFD) leder till förhöjda nivåer av apoCIII, obesitas och typ-2 diabetes. Om man förhindrar ökningen, eller sänker de förhöjda nivåerna av apoCIII hos möss som redan är obesa, så får man en normal metabol fenotyp, trots fortsatt intag av HFD. Detta beror inte på ett minskat födointag eller ökad fysisk aktivitet utan de lägre nivåerna av apoCIII leder till ett mer effektivt upptag av cirkulerande lipoproteiner och en aktivering av brunt fett.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Kunskapen att apoCIII tillverkas i pankreasöarna och att man genom att bromsa proteinets produktion kan bibehålla en normal funktion kan användas vid utvecklandet av nya, mer målsökande läkemedel vid diabetes.

Övervikt och diabetes är ett växande världsomfattande problem. Därför skulle ett mycket attraktivt behandlingsalternativ kunna vara att hitta ett säkert sätt att sänka nivån av apoCIII.

Vilka mål har du för framtiden?

Jag kommer efter min disputation fortsätta jobba inom diabetes och metabola sjukdomar på Astra Zeneca i Göteborg.

Disputation

Fredagen den 15 september 2017 kl 09:00

Avhandling

In vivo and in vitro studies of apolipoprotein CIII in diabetes