Publicerad: 2023-02-22 09:15 | Uppdaterad: 2023-03-01 12:40

Ny avhandling: Occupational exposure to particles in relation to chronic obstructive pulmonary disease and cardiovascular disease

Tre frågor till Karin Grahn, enheten för arbetsmedicin vid Institutet för miljömedicin (IMM)

Karin Grahn, IMM

Vad handlar avhandlingen om? 
Avhandlingen handlar om exponering av partiklar i arbetet och relationen till KOL respektive hjärt-kärlsjukdomar.

Kan du berätta om några intressanta resultat? 
Efter justering för rökning, så skiljde sig risken att insjukna i KOL mellan män och kvinnor. Män löpte högre risk om de exponerats för oorganiska och organiska partiklar, höga nivåer av förbränningspartiklar och svetsrök. Kvinnor löpte högre risk om de exponerats för organiska partiklar.

Efter justering för andra exponeringar i yrkeslivet, rökning, bmi och utbildningsnivå, så var risken att få en första hjärtinfarkt högre hos dem som i flera år exponerats för olika förbränningspartiklar, gaser, metaller, liksom skärvätska, bensen, bensin, pappersdamm och respirabelt damm. Vi såg även effekter av svetsrök och kvartsdamm. Detta stöddes av att tidiga markörer för hjärt-kärlsjukdom var förknippade till partikel-exponering vid nivåer av respirabelt kvarts och respirabelt damm som även var lägre än dagens gällande hygieniska gränsvärden.

Vilken ytterligare forskning behövs inom området? 
Forskning som på baseras på exponeringsmätningar hos kvinnor, och inte bara män, är viktigt.

Om disputationen

Tid: 9.00 den 24 mars
Plats: Sal Tor, Solnavägen 4

Handledare
Jenny Selander, Institutet för miljömedicin, KI

Bitr handledare
Karin Broberg, Institutet för miljömedicin, KI
Pernilla Wiebert, Institutet för miljömedicin, KI
Per Gustavsson, Institutet för miljömedicin, KI

Opponent
Lena Andersson, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet