Publicerad: 2017-08-23 16:04 | Uppdaterad: 2017-08-23 16:22

Ny avhandling: Nytt sätt att mäta skador i den vita hjärnsubstansen

Soheil Damangir. Photo: Selma Wolofsky

Hallå där Soheil Damangir, doktorand vid Sektionen för klinisk geriatrik. Den 25 augusti disputerar du med din avhandling "The matter of white and gray matter in Alzheimer's Disease", vad handlar den om?

Min avhandling handlar om hjärnans vitsubstans (dvs. sambandet mellan olika delar av hjärnan) i förhållande till förändringar i grå hjärnsubstans och kognition. Vi ville förstå hur skador på vit hjärnsubstans och de riskfaktorer som orsakar skador på vit hjärnsubstans påverkar försämringen av kognition.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vi visade att kognitiv försämring inte bara handlar om förändring och neuronförlust i den grå hjärnsubstansen; och att skador på vit hjärnsubstans är mycket viktigt speciellt för friska människor. Vi har också föreslagit ett nytt sätt att mäta skador i den vita hjärnsubstansen och visade att metoden kan fånga upp subtila förändringar mycket tidigt i sjukdomen.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

I framtiden kan vår metod hjälpa till att identifiera små sjukdomsrelaterade förändringar i den vita hjärnsubstansen. Detta kan vara speciellt fördelaktigt för personer som upplever subtila kognitionsproblem men får normala resultat på konventionella kognitionstest.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

Jag har fått ett stipendium från den ’Europeiska kommittén för behandling och forskning kring Multipel Skleros’ för att forska under ett år vid universitetssjukhuset i Amsterdam efter min disputation. Efter det kommer jag att flytta till Kalifornien för att spendera några år närmare min familj. Jag önskar att jag i Kalifornien kan fortsätta att göra forskning antingen i en akademisk eller industriell miljö och för att sedan återvända och fortsätta min forskning vid Karolinska Institutet.