Publicerad: 2024-01-30 19:52 | Uppdaterad: 2024-02-01 07:43

Ny avhandling: Modifiable risk factors, blood proteins, and venous thromboembolism

Välkommen till Shuai Yuans disputation den 8 mars kl. 9.30 i Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6

Tre frågor till Shuai Yuan

Shuai Yuan, IMM

Vad handlar avhandlingen om? 
Venös tromboembolism (VTE) är en mindre känd störning i cirkulationssystemet som är associerad med ökad dödlighet och drabbar över 10 miljoner människor globalt varje år. Med användning av data från storskaliga populationsbaserade kohorter och biobanker, syftar denna avhandling till att tolka komplexiteten mellan påverkbara riskfaktorer, cirkulerande proteiner och risken för VTE, särskilt oprovocerad VTE, för att därmed ge vetenskapligt belägg för såväl förebyggande åtgärder som behandling.

Kan du berätta om några intressanta resultat?
Vi fann att fetma, särskilt bukfetma, fysisk inaktivitet, ohälsosam kost, hög konsumtion av ultra-processad mat, rökning och sömnstörningar var associerat med ökad risk för VTE. Flera blodproteiner, inklusive von Willebrand-faktor, koagulationsfaktor XI, prekallikrein, protrombin, protein C, protein S och annexin II var kausalt förknippade med VTE-risk. Vi fann att BMI och von Willebrand-faktor hade en liknande betydelse vid förutsägelse av VTE-risk. Flera proteiner, särskilt annexin II och koagulationsfaktor XI, förmedlade sambanden mellan fetma, rökning och sömnstörningar och risken för VTE.

Vilken ytterligare forskning behövs inom området?
Framtida studier bör undersöka de mekanismer genom vilka fetma, rökning och sömnstörningar påverkar nivåerna av nyckelproteiner som annexin II och koagulationsfaktor XI. Det behövs även interventionsstudier för att fastställa om modifiering av dessa riskfaktorer verkligen kan förändra proteinnivåerna och följaktligen risken för VTE. När vår förståelse för sambandet mellan påverkbara riskfaktorer, blodproteiner och VTE ökar, finns det en möjlighet att utveckla riktade behandlingar och prediktiva verktyg som kan hantera och förebygga sjukdomen.

Länk till avhandlingen: Modifiable risk factors, blood proteins, and venous thromboembolism

Om disputationen

Tid: 8 Mara kl. 9.30
Plats: Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6

Huvudhandledare
Susanna C. Larsson, Associate professor, Institute of environmental medicine, Karolinska Institutet

Bihandledare
Agneta Åkesson, Professor, Institute of environmental medicine, Karolinska Institutet
Maria Bruzelius, Associate professor, Department of Medicine, Karolinska Institutet

Opponent
Bengt Zöller, Professor, Department of Clinical Sciences, Lund University

Välkommen!

Kontakt

Shuai Yuan Doktorand