Publicerad: 2016-12-01 15:31 | Uppdaterad: 2016-12-01 15:37

Ny avhandling – Kognitiv beteendeterapi för barn och ungdomar med tandvårdsfobi

Barn och ungdomar med tandvårdsfobi kan med hjälp av kognitiv beteendeterapi (KBT) öka förmågan att hantera tandvård och stärka tilltron till den egna förmågan. Även rädslan minskar och tryggheten ökar vid besök hos tandvården med hjälp av KBT. Det har Shervin Schahnavaz kommit fram till i sin avhandling som han disputerar med fredagen den 2 december.

Disputation Shervin Shahnavaz 2 december

Shervin Shahnavaz. Foto: Anna LundbergVad handlar din avhandling om?

Avhandlingen handlar om att utveckla och vetenskapligt utveckla två former av kognitiv beteendeterapi för barn och ungdomar med tandvårdsfobi. Förhoppningen är att öka barn och ungdomars begränsade tillgång till evidensbaserade psykologiska behandlingar.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Barn och ungdomar (7–19) med tandvårdsfobi och deras föräldrar upplever att KBT leder till ett positivt perspektivskifte hos barnen i relation till tandvården. KBT upplevs leda till reducerad rädsla samt ökad trygghet och hanterbarhet av tandvården.

KBT har en stark behandlingseffekt för barn och ungdomar (7–19) med tandvårdsfobi i jämförelse med sedvanlig behandling inom pedodonti (inskolning, lustgas, pre-medicinering och narkos).

Barns och ungdomars (8–15 år) förmåga att hantera tandvårdsfobi förbättrades signifikant efter IKBT (internetbaserad KBT) med tandvårdsfobi.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta eller bidra till att förbättra människors hälsa?

Tandvårdsfobi som ofta startar under barn- och ungdomsåren leder till att patienter undviker tandvård, vilket orsakar ohälsa, tandvärk, sociala problem och dåligt självförtroende. Generellt har de behandlingar som vi utvecklat potentialen att öka barns och ungdomars begränsade tillgång till evidensbaserade psykologiska behandlingar.

Vad ska du göra efter disputationen? Ska du fortsätta att forska?

Jag kommer att jobba som universitetsadjunkt på institutionen för odontologi på KI och sprida mina kunskaper om psykologi i tandvården till tandläkarstudenter. Jag kommer också att handleda doktorander. Jag ska även arbeta med en pågående studie av internet-baserad KBT för barn och ungdomar med tandvårdsfobi (rekrytering sker via vår webbplats här på ki.se)

Läs hela avhandlingen

Cognitive behavioral therapy for children and adolescents with dental phobia