Publicerad: 2023-01-16 18:05 | Uppdaterad: 2023-03-01 12:44

Ny avhandling: Environmental Exposures and Cardiac Arrhythmias

Fredagen den 27 januari försvarar Marcus Dahlquist sin avhandling ”Environmental Exposures and Cardiac Arrhythmias”.

Marcus Dahlquist
Marcus Dahlquist

Vad handlar avhandlingen om? 
Avhandlingen handlar om hur miljön vi lever i kan påverka risken för hjärtrytmrubbningar. Mer specifikt har vi studerat hur risken att drabbas av hjärtstopp och förmaksflimmer påverkas av yttertemperatur och luftföroreningar.

Kan du berätta om några intressanta resultat? I våra studier visar vi att exponering för luftföroreningar ökar risken att drabbas av hjärtrytmrubbningar, både förmaksflimmerepisoder och hjärtstopp. Vi observerade dessa samband i Sverige trots att luftföroreningsnivåerna ligger under de nuvarande europeiska gränsvärdena. Den ökade risken för hjärtstopp observerades både hos de som bor i städer och de som bor på landsbygden.

Vilken ytterligare forskning behövs inom området?
Framtida forskning behöver utreda om det finns någon nedre gräns för där luftföroreningar inte är skadlig och hur långvarig exponering för luftföroreningar påverkar risken att drabbas av hjärtrytmrubbningar. Vidare är det viktigt att undersöka hur kombinationen av luftföroreningar och extrema temperaturer påverkar risken för hjärtsjukdom, särskilt med tanke på den globala uppvärmningen och de förändringar i klimatet som det kommer innebära.

Om disputationen

Tid: 9.00 den 27 januari
Plats: Aulan, Danderyds sjukhus

Handledare
Petter Ljungman, Institutet för miljömedicin, KI

Bitr handledare
Viveka Frykman, Institutionen för kliniska vetenskaper, KI-DS
Gregory Wellenius, Department of Environmental Health, Boston University School of Public Health
Massimo Stafoggia, Department of Epidemiology, Lazio Regional Health Service

Opponent
Sara Dubowsky Adar, University of Michigan School of Public Health, USA
Den 26 januari kl 10.00-11.00 håller Sara Dubowsky Adar en föreläsning ”Air Pollution Research to Inform Public Policy and Action” 

Kontakt

Marcus Dahlquist Anknuten till Forskning