Publicerad: 2016-01-11 12:44 | Uppdaterad: 2016-01-11 13:34

Ny avhandling: balansträning och medicin vid Parkinsons sjukdom

David Conradsson, doktorand vid sektionen för fysioterapi, forskar om balansträning och medicinering hos äldre personer med Parkinsons sjukdom. Fredagen den 22 januari försvarar han sin avhandling på samma tema, och då står även frågan om stegbredd på agendan.

David Conradsson.Vad handlar din avhandling om?

Avhandlingens fokus är att utvärdera effekten av utmanande balansträning för äldre personer med Parkinsons sjukdom, samt att undersöka vilken effekt sedvanlig Parkinsonmedicineringhar på förmågan att genomföra en gående vändning hos individer i denna grupp.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Utmanande balansträning under 10-veckor med dual-task övningar (att utföra två uppgifter samtidigt) förbättrade balans och gångförmågan, samt förbättrade aktiviteter i dagliga livet hos individer med Parkinsons sjukdom. Sedvanlig Parkinsonsmedicinering normaliserade inte förmågan att gå och vända, och de kvarstående besvären var förknippade med svårigheter att reglera stegbredden vilket kan ge upphov till instabilitet och fall hos individer med Parkinsons sjukdom.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Resultatet från min avhandling kan bidra till förbättrad rehabilitering av personer med Parkinsons sjukdom som lider av balansbesvär. I synnerhet illustrerar avhandlingen fördelarna med kognitivt krävande balansträning, samt framhåller vikten av att även träna stegbredden i rehabilitering.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

I framtiden kommer jag att fortsätta kombinera forskning, kliniskt arbete och utbildning. Det långsiktiga målet är att etablera min egen forskningsinriktning inom neurologi. Men innan dess satsar jag på att genomföra ett post-doktoralt projekt inom stroke vid McGill University i Montreal.

Avhandlingen

Balance control in older adults with Parkinson’s disease: effects of medication and exercise

Kontakt

Lektor, biträdande

David Conradsson

Enhet: Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1
E-post: david.conradsson.1@ki.se