Publicerad: 2023-10-10 10:40 | Uppdaterad: 2023-10-16 08:55

Ny avhandling avslöjar mekanismer i vårt cellulära försvar mot oxidanter i hjärtat

Zaher El Beck
Zaher El Beck. Foto: Privat.

Zaher Elbeck från ICMC vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), försvarar sin avhandling "Redox and epigenetic modulators regulate cardiac function and remodeling in health and disease", den 16 oktober 2023. Huvudhandledare är Christer Betsholtz (MedH).

Vad handlar din avhandling om?

Min avhandling fokuserar på oxidanters och antioxidanters natur och avslöjar nya mekanismer i vårt cellulära försvar mot oxidanter i hjärtat. Jag betonar att alla oxidanter och antioxidanter också är (bio)kemiska föreningar med andra viktiga funktioner i våra celler utöver att de är oxidanter eller antioxidanter.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vi visar att hjärtsvikt inte nödvändigtvis är förknippad med nedsatt förmåga hos cellen att försvara sig mot oxidanter, och därför är behandling med antioxidanter inte alltid av nytta. Tvärtom det kan i vissa fall i stället leda till skadliga effekter. Genom att använda en experimentell modell för hjärtsvikt visar vi att en antioxidativ behandling förbättrar hjärtfunktionen hos individer med nedsatt antioxidativ kapacitet. Hos individer med god antioxidativ kapacitet försämras istället hjärtfunktionen

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta?

Slutsatserna som dras i detta arbete skulle hjälpa till att förbättra den kliniska effektiviteten av potentiell antioxidativ terapi för patienter med hjärtsvikt, vilka hittills har misslyckats. Detta skulle innebära att kunna bedöma en individs antioxidativa kapacitet innan behandlingen påbörjas.

Vilka mål har du för framtiden?

Jag planerar att fortsätta med forskning för att avslöja nya mekanismer i vårt cellulära försvar mot oxidanter och utveckla icke-invasiva biomarkörer för att bedöma hjärtans antioxidativa kapacitet. Detta skulle förbättra tidig diagnos av hjärtsvikt och möjliggöra utvecklingen av individualiserat tillvägagångssätt för behandling.

Disputation

Måndagen den 16 oktober 2023, kl. 14:00, Erna Möllersalen, Neo, Blickagången 16, KI Campus Flemingsberg

Avhandling

Redox and epigenetic modulators regulate cardiac function and remodeling in health and disease

Kontakt

Zaher El Beck Anknuten till Forskning