Publicerad: 2016-02-05 12:55 | Uppdaterad: 2016-02-05 12:58

NVS:s nya utbildningsnämnd har haft sitt första möte

– Det var ett mycket lyckat sammanträde och jag ser fram emot att fortsätta arbeta med nämndens medlemmar, som redan under vårt första möte visade ett stort engagemang både i diskussioner och beslut, säger nämndens ordförande professor Lena Nilsson Wikmar.

NVS:s utbildningsnämnd 2016. Foto: Selma Wolofsky.Från den första januari 2016 har institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) en ny utbildningsorganisation, där NVS har övertagit ansvaret för arbetsterapeutprogrammet, fysioterapeutprogrammet och sjuksköterskeprogrammet. Det är i och med detta som NVS har fått en utbildningsnämnd, och som höll sitt första möte onsdagen den 3 februari.

– Kreativiteten och kompetensen som är samlad i nämnden är en fantastisk tillgång som kommer bidra till att stärka utbildningen vid institutionen, säger ordförande Wikmar, som även är GUA (ansvarig för utbildning grundnivå och avancerad nivå) vid NVS.

Utbildningsnämndens uppdrag är att besluta om frågor som rör de tre ovan nämnda utbildningsprogrammen, samt även i ärenden kopplade till fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå.

Läs mer rådets struktur och dess medlemmar här: Utbildningsnämnden NVS.