Publicerad: 2017-11-05 19:48 | Uppdaterad: 2017-11-05 21:05

NVS satsar på framtidens utbildningsledare

Den 10 oktober avslutades kursen Framtidens utbildningsledare, en satsning på att lyfta fram och kompetensutveckla Karolinska Institutets (KI) ledare inom utbildning. Kursdeltagarna hade en posterpresentation i Aula Medica, och KI PRIME-pristagaren Brian Hodges föreläste under avslutningen.

Vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) deltog Sofia Vikström, universitetslektor vid sektionen för arbetsterapi, Anna Pettersson, universitetsadjunkt vid sektionen för fysioterapi, och Ann-Helen Patomella, universitetslektor vid sektionen för arbetsterapi. Alla tre är mycket positiva till kursen.

Ann-Helen Patomella.– Kursen har varit mycket lärorik innehållsmässigt och jag har fått chansen att träffa andra personer i liknande position som mig, och i och med det byggt upp ett personligt nätverk, säger Ann-Helen Patomella.

– Det har varit en tankeväckande och utvecklande utbildning där jag fått en annan förståelse för hur formella och informella styrformer samspelar och påverkar universitetet. Jag har också fått verktyg för reflekterande praktik kopplat till ledarskap och förändringsarbete, säger Anna Pettersson.

– Kursen har erbjudit möjlighet till såväl redskap för praktiskt ledarskap som faktabaserad kunskap i ämnet. Man lämnar kursen med större förståelse för KI som kunskapsgenererande organisation, säger Sofia Vikström.

”En självklarhet att främja utvecklingen inom ledarskap och pedagogik”

NVS ansvarar för cirka 40 procent av all KI:s utbildning. Att flera ledare i NVS:s utbildningsorganisation deltar i detta och liknande initiativ är en viktig del i institutionens satsningar på området.

– För oss är det en självklarhet att främja utvecklingen inom ledarskap och pedagogik. Att flera medarbetare har gått kursen Framtidens utbildningsledare stärker organisationen ytterligare och gör att vi kan fortsätta vara i framkant vad gäller utbildningen av framtidens vårdpersonal och akademiker, säger Lena Nilsson Wikmar, ansvarig för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid NVS.

Tillsammans med sektionscheferna Eric Asaba, arbetsterapi, och Maria Hagströmer, fysioterapi, deltog hon också vid själva kursavslutningen i Aula Medica.

– Vi fick vara med om presentationer av många fantastiskt intressanta projekt, säger Lena Nilsson Wikmar.

Det är andra gången som kursen genomförs och totalt har sju medarbetare från NVS deltagit.

Uppdraget att arrangera kursen kommer från KI:s styrelse för utbildning med den övergripande målsättningen att säkra framtida försörjning av pedagogiskt och vetenskapligt meriterade utbildningsledare inom utbildningsverksamheten.

– Vi har två kärnverksamheter på KI – forskning och utbildning – och då är det självklart att de som satsar på utbildning måste ges möjlighet till ledande positioner. Det kräver särskilda kompetenser att leda utbildning, säger Annika Östman Wernerson, dekan för utbildning.