Publicerad: 2022-11-29 16:43 | Uppdaterad: 2022-11-29 17:30

NVS nyblivna assisterande lektorer

NVS gläds över att ha fått 17 assisterande lektorer i och med KI:s nya tjänstestruktur. Dessa har då gått från adjunktstjänst till tjänst som assisterande lektor. Vi gratulerar er alla!

Susanne Andermo

Assisterande lektor

Gabriele Biguet

Assisterande lektor

Tony Bohman

Assisterande lektor
08-524 888 21

Åsa Burström

Assisterande lektor

Åsa Craftman

Assisterande lektor
08-52483824

Ing-Mari Dohrn

Assisterande lektor

Jeanette Eckerblad

Biträdande lektor

Mandana Fallah Pour

Assisterande lektor

Linda Gellerstedt

Assisterande lektor

Marie Halvorsen

Assisterande lektor

Anna Jervaeus

Assisterande lektor

Birgitta Nordgren

Assisterande lektor

Cecilia Norrbrink

Assisterande lektor

Anna Pettersson

Assisterande lektor

Lise-Lott Rydström

Assisterande lektor

Åsa Johansson Stark

Assisterande lektor

Emma Swärdh

Assisterande lektor
0733-144783