Publicerad: 2016-10-06 04:03 | Uppdaterad: 2016-10-06 04:59

NVS får två ombud till för lika villkor

Cecilia Moberg, universitetsadjunkt vid sektionen för omvårdnad, och Shireen Sindi, postdoc vid Aging Research Center, är utsedda till NVS:s nya ombud för lika villkor. Tillsammans med Homira Behbahani, forskare vid sektionen för neurogeriatrik och likavillkorsombud sedan tidigare, kommer de att bli NVS:s team för dessa frågor.

– Jag är mycket nöjd med det tre ombuden och övertygad om att de med sin kompetens och sitt engagemang kommer att driva likavillkorsarbetet på ett utmärkt sätt, säger NVS:s prefekt Maria Eriksdotter.

Uppdragen omfattar fem procent av en heltidstjänst och med start den 1 november 2016.

De tre ombuden kommer att ha olika inriktningar i sitt likavillkorsarbete. Homira Behbahani är inriktad på likavillkorsfrågor för de som arbetar med experimentell forskning och utbildning, Shireen Sindi för epidemiologisk forskning och utbildning och Cecilia Moberg för vårdvetenskaplig forskning och utbildning.

Alla tre ombud kommer även att arbeta med lika villkor vad gäller klinisk forskning där så är tillämpligt.