Publicerad: 2022-04-21 14:00 | Uppdaterad: 2022-08-30 15:28

Nu startar KI Research Incubator!

KIRI fellows VT 2022
KIRI-Fellows Spring 2022. Foto: Johan Arnell.

Under våren har yngre forskare vid KI bjudits in till att ansöka om att bli medlemmar i KI Research Incubator. Nu så har äntligen den första årskullen medlemmar, så kallade KIRI-Fellows, fastställts.

De yngre forskare som har bjudits in har alla uppfyllt de kriterier som fastställts av KIRI-initiativets styrgrupp. Kriterierna utgår från tjänster och medel som ingår i KI:s karriärtrappa. I ansökan har forskaren fått motivera varför man vill delta i KIRI, vad man tror sig kunna bidra med och vilka samarbeten man är intresserad av. Totalt har nu 34 yngre forskare från KI valts ut, 19 män och 15 kvinnor. En tredjedel av av de antagna KIRI-Fellows är kliniker.

Första möte

Den 19e april 2022 hölls ett uppstartsmöte där de nya KIRI-Fellows träffades för första gången. Utöver att presentera sig för varandra diskuterades kommande gemensamma aktiviteter och hur samarbeten mellan KIRI-Fellows bäst kan stimuleras och stödjas. Idéerna var många och engagemanget och energin hög. I och med uppstartsmötet är därmed forskningsinkubatorn i gång!

Vetenskapsmingel

En vetenskapsmingel hölls i maj och en i augusti 2022 där KIRI-Fellows fick chansen att diskutera sin forskning och utforska möjligheter för samarbeten i en avslappnad atmosfär.

Vetenskapsmingel 2022 KIRI
Vetenskapsmingel i maj 2022. Foto: Konstantinos Meletis.
Science mingle in August 2022.
Vetenskapsmingel i augusti 2022. Foto: Marcela Franco.

Utlysning

Under sommaren annonserades den första utlysningen där KIRI-Fellows gemensamt kan söka medel för tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Genom utlysningen har de möjlighet att få finansiering av en gemensam postdoc under 2 år.

Deadline för ansökan: 1 september 2022.