Publicerad: 2022-04-21 14:00 | Uppdaterad: 2022-05-16 10:31

Nu startar KI Research Incubator!

KIRI fellows VT 2022
KIRI-Fellows Spring 2022. Foto: Johan Arnell.

Under våren har yngre forskare vid KI bjudits in till att ansöka om att bli medlemmar i KI Research Incubator. Nu så har äntligen den första årskullen medlemmar, så kallade KIRI-Fellows, fastställts.

De yngre forskare som har bjudits in har alla uppfyllt de kriterier som fastställts av KIRI-initiativets styrgrupp. Kriterierna utgår från tjänster och medel som ingår i KI:s karriärtrappa. I ansökan har forskaren fått motivera varför man vill delta i KIRI, vad man tror sig kunna bidra med och vilka samarbeten man är intresserad av. Totalt har nu 34 yngre forskare från KI valts ut, 19 män och 15 kvinnor. En tredjedel av av de antagna KIRI-Fellows är kliniker.

Möt de nya KIRI-Fellows här

Första möte

Den 19:e april 2022 hölls ett uppstartsmöte där de nya KIRI-Fellows träffades för första gången. Utöver att presentera sig för varandra diskuterades kommande gemensamma aktiviteter och hur samarbeten mellan KIRI-Fellows bäst kan stimuleras och stödjas. Idéerna var många och engagemanget och energin hög. I och med uppstartsmötet är därmed forskningsinkubatorn i gång!

Vetenskapsmingel

Framöver väntar nu närmast ett vetenskapsmingel i maj 2022 där KIRI-Fellows under lättsamma former kan diskutera sin forskning och möjligheter för samarbeten.

Sommar 2022

Under sommaren planeras sedan den första utlysningen där KIRI-Fellows gemensamt ska kunna söka medel för tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Genom utlysningen har de möjlighet att få finansiering av en gemensam postdoc under två år.