Publicerad: 2022-02-23 10:44 | Uppdaterad: 2022-03-16 17:18

Nu pågår Medarbetarundersökning 2022

Dekorativ bild
Under mars och april kan du fylla i KI:s medarbetarundersökning. Foto: Getty Images

I mars och april är det dags för en ny medarbetarundersökning på KI som ger möjlighet att förmedla upplevelsen kring arbetsmiljö, engagemang och organisation på din institution och på KI som helhet.

– Karolinska Institutet har världsledande forskning och utbildning och medarbetarna är förutsättningen för det. Att alla som jobbar på KI är engagerade och trivs är avgörande för att vi ska fortsätta utveckla och förbättra vår verksamhet. För att vi ska ta tillvara allas upplevelser av KI som arbetsplats är det viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten, säger Mats Engelbrektson, HR-direktör vid KI.

Enkäten skickas ut av KI:s samarbetspartner Quicksearch som hanterar alla svar och garanterar anonymitet. Enkäten kommer att finnas både på svenska och engelska och vara tillgänglig i två veckor under mars och april, beroende på när det passar bäst på respektive institution. Målet är att nå en svarsfrekvens på 80 procent för medarbetarundersökningen 2022.

Områden som tas upp i enkäten är medarbetarskap, ledarskap, fysisk aktivitet, organisation samt mål och strategier.