Publicerad: 2023-10-25 09:50 | Uppdaterad: 2023-11-17 16:18

Nu öppnar KI RIMS – KI:s nya system för hantering av forskningsinformation

KI RIMS är Karolinska Institutets nya Research Information Management System. Från och med 25 oktober kan du som medarbetare eller anknuten gå in och se och hantera den information som samlats om dig.

KI RIMS hämtar in information från andra system och databaser så att den finns samlad på ett och samma ställe där den också kan redigeras och kompletteras. Det här underlättar exempelvis för KI:s forskare att hantera publikationslistor och meriter, och för verksamhetsplanerare att ta fram underlag.  

KI RIMS kommer också automatiskt att skicka information till allas personliga profilsidor på KI:s webbplats. Viss information kommer även att skickas till forskargruppssidor. 

KI RIMS möjliggör också framtagandet av en ny typ av filtersök som kommer att göra det enklare att hitta information om KI:s forskare och om pågående och avslutad forskning vid KI på ki.se. 

Mer om funktionalitet, datakällor och användningsområden. 

Öppnandet av KI RIMS sker stegvis under hösten och vintern: 

Nu kan du se och hantera informationen om dig 

Från och med 25 oktober kan du som medarbetare eller anknuten logga in med ditt KI-id och se den information som samlats om dig och [om du är forskare] din forskning. Nu har du även möjlighet att redigera den inhämtade informationen och lägga till sådant som saknas innan informationen publiceras på din profilsida på ki.se. 

Den 14 december (tidigare 9 november, rev 231107) publiceras de nya profilsidorna på ki.se och de hämtar då all information från KI RIMS. 

Till dig som är forskare: 

  • Du kan redan nu ta ut publikationslistor och börja använda rapportfunktionen Meritportfölj
  • Forskningsbidrag och vissa publikationer som hämtas från externa system behöver du bekräfta i KI RIMS för att de ska komma med bland dina meriter och på din profilsida. 

Till dig som inte är forskare: 

  • Alla profilsidor på ki.se kommer framöver att hämta sin information från KI RIMS så även du redigerar numera din profilsida här.  

Instruktioner och support på Medarbetarportalen: 

Aktuella introduktioner och verkstäder: 

Fler introduktioner och utbildningar annonseras efterhand på sidan KI RIMS för användare och i KI:s kalender.

I november påbörjas arbetet med grupper 

I början av november börjar arbetet med att skapa nya sidor för forskargrupperingar på ki.se. Först ut är forskargrupper, team och enheter [som finns i organisationsträdet]. Lite längre fram påbörjas arbetet med andra typer av grupperingar, till exempel centrumbildningar, nätverk och core-faciliteter. 

De nya sidorna hämtar en del information från KI RIMS, exempelvis medlemmar, finansiärer och gruppens publikationer. Vilka av dessa som ska visas på gruppens sida kan gruppledaren enkelt anpassa i KI RIMS. Annat, mer redaktionellt innehåll, kommer precis som tidigare att hanteras i webbpubliceringssystemet Drupal av dem som har rollen webbredaktör.  

Bra att veta för dig som är gruppledare: 

  • Arbetet med att flytta över information från de sidor som finns idag till de nya gruppsidorna på ki.se görs initialt av webbredaktörer med stöd av KI RIMS-projektet.  
  • Du som forskargruppsledare kommer att få information om när du själv kan anpassa den information som finns i KI RIMS.  
  • Det kommer att finnas introduktioner om hur man hanterar gruppinformation i KI RIMS och hur KI RIMS hänger ihop med ki.se. 
  • Se en skiss på de nya gruppsidorna.       

I februari kommer en ny filtreringsfunktion på ki.se 

I KI RIMS märks både individuella forskare och grupper automatiskt upp med ämnesord och det går även att komplettera med egna. Det gör att det går att skapa en filtreringsfunktion på ki.se, vilket kommer att underlätta för alla inom eller utanför KI att söka information om KI:s forskning och forskare.