Publicerad: 2022-10-20 13:34 | Uppdaterad: 2022-10-24 10:09

Nu lanseras KI:s uppdaterade grafiska profil

Flera bilder som visar de olika elementen i den uppdaterade grafiska profilen.
Implementering av KI:s uppdaterade grafiska profil. Foto: Sofia Lindberg

Torsdag den 20 oktober fick övergripande Officemallar nytt utseende och delvis ny funktionalitet.

I tidigare nyhet kan du läsa mer om bakgrunden till uppdateringen, och vilka delar i profilen som påverkas. Sidorna på medarbetarportalen som beskriver de grafiska riktlinjerna uppdateras i takt med implementeringen.

Förändringar på KI:s webbplats

Ki.se, inklusive medarbetare.ki.se, nyheter.ki.se och utbildning.ki.se, uppdateras senare och får då nytt typsnitt, utökad färgpalett och digitalt anpassad logotyp.

Förändringar i mallar

KI har nu ett nytt typsnitt, DM Sans, som används genomgående där så är möjligt. Typsnittet finns inbäddat i de nya mallarna.

Office

KI:s organisationsövergipande mallar för Word och Powerpoint har uppdaterats med nytt utseende. Mallarna har tillgänglighetsanpassats, vilket bland annat påverkar utformningen av sidhuvud och sidfötter samt radlängd och färger. 

Inom samordnad IT

Precis som tidigare hittar du mallarna i Office, genom att välja Arkiv-Nytt i valt program och sedan fliken Karolinska Institutet.

Mer utförlig information om hur du går till väga finns på Så öppnar du KI-mallar direkt i PowerPoint och Word.

Utanför samordnad IT

Du som arbetar på en institution som inte ingår i Samordnad IT, kommer åt att hämta mallarna via Office 365 online. Gör så här:

  1. Surfa till mallarnas lagringsplats i Sharepoint
  2. Logga in med din KI e-postadress och lösenord
  3. Öppna önskad mall eller ladda ner en kopia

Om du öppnar och arbetar i mallen direkt från Sharepoint, välj att använda skrivbordsappen, se nedan.

skärmdump som visar hur man redigerar direkt i Sharepoint
Redigera mallen direkt i Sharepoint.
skärmdump som visar hur man redigerar i skrivbordsappen
Öppna mallen och redigera i skrivbordsappen.

InDesign

Organisationsövergripande InDesignmallar är uppdaterade, du hittar dem under KI:s grafiska mallar och dokumentmallar.

Övriga förändringar

Sociala medier

KI:s övergripande konton i sociala medier (Facebook, Instagram, LinkedIn) har uppdaterats med digitalt anpassad logotyp.

Trycksaker och skyltar

Nya trycksaker och skyltar kommer att få det nya utseendet. Befintligt material med den gamla profilen får användas tills det är dags att uppdatera materialet. Då ska den nya grafiska profilen appliceras. 
I alla nyproduktioner från 20 oktober 2022 ska den nya grafiska profilen appliceras.

Fortsatt implementering

Implementeringen sker i flera steg, och arbetet fortsätter under hösten. Funktionerna nedan testas för närvarande och kommer därefter att implementeras på institutioner och enheter inom Samordnad IT.

För institutioner och enheter utanför samordnad IT kommer lokala IT-ansvariga få tillgång till filer och instruktioner, men de tekniska förutsättningarna att implementera dessa förändringar kan skilja sig åt.

Typsnittet DM Sans

Det nya typsnittet DM Sans är redan inbäddat i alla mallar men kommer dessutom att installeras automatiskt på alla datorer inom Samordnad IT under oktober-november. Har du behov av typsnittet dessförinnan, kontakta anna.broberg@ki.se.

Outlook

Profiltypsnittet DM Sans kommer under oktober-november att slå igenom som standardtypsnitt e-posten i Outlook för användare inom Samordnad IT. 

Basmallarna i Word och Powerpoint 

De mallar som öppnas när man väljer ”Tomt dokument” respektive ”Tom presentation” i Word och Powerpoint kommer att konfigureras enligt KI:s grafiska profil. Förändringen beräknas slå igenom på alla datorer inom Samordnad IT under oktober-november.

Excel

Arbete pågår med att skapa en KI-anpassad bok i Excel. Boken beräknas bli tillgänglig i programmet under oktober-november.

Kontakt

Om du har frågor rörande den grafiska profilen, kontakta anna.broberg@ki.se.

Om du har tekniska frågor, kontakta IT-support.