Publicerad: 2023-05-25 15:16 | Uppdaterad: 2023-05-25 15:16

Nu lanseras karriärprogram för juniora forskare vid institutionen för medicin, Huddinge

karriär
Foto: Pixabay

Nu lanseras det första karriärprogrammet någonsin vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH). Programmet riktar sig till juniora forskare vid institutionen som vill främja sin karriär inom forskning och den akademiska världen. Ansökan är öppen mellan 17 maj och 8 juni 2023.

Karriärprogrammet lanseras som ett led i att uppfylla målen i MedH:s 2025 strategi. Programmet riktar sig till kliniska och pre-kliniska forskare med aktivitet på MedH med intresse för en fortsatt karriär inom forskning och akademin. Alla som har en PhD och har påbörjat postdoktoral forskning men ännu inte uppnått docent-ribban är välkomna att söka. Programmet planeras att starta i september 2023 och pågå till juni 2024.

För mer information om programmet, hänvisar vi till information på engelska.

Kontakt

För alla frågor och ansökningar, vänligen kontakta: careerprogram-medh@ki.se