Publicerad: 2016-12-08 13:08 | Uppdaterad: 2016-12-08 13:15

Nu kan forskarna förutsäga ventrombos hos gravida

I ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Universitetet i Nottingham har forskare utvecklat och validerat en modell som förutsäger vilka gravida kvinnor som löper störst risk att utveckla ventrombos under de första sex veckorna efter förlossningen.

Studien som publiceras i British Medical Journal har letts av Alysha Abdul Sultan vid Keele University, England och professor Jonas F Ludvigsson vid Karolinska Institutet. Forskargruppen utvärderade sin riskmodell bland 430.000 förlossningar i England och 660.000 förlossningar i Sverige.

– Undersökningen visar att mellan sju och åtta kvinnor per 10.000 förlossningar drabbades av ventrombos. Bland riskfaktorerna sågs akut kejsarsnitt, missfall, åderbråck, pre-eclampsi, infektion efter förlossningen, samt annan sjuklighet hos modern, säger professor Ludvigsson.

Den nya riskmodellen gör det möjligt att identifiera fler kvinnor med hög risk för ventrombos än befintliga modeller i England och Sverige. Alysha Abdul Sultan arbetar för närvarande med att ta fram ett dataprogram som ska göra det möjligt att på ett enklare sätt förutsäga ventrombos hos gravida kvinnor.

Publikation

"Development and validation of risk prediction model for venous thromboembolism in postpartum women: multinational cohort study"

Alyshah Abdul Sultan, Joe West, Matthew J Grainge, Richard D Riley, Laila J Tata, Olof Stephansson, Kate M Fleming, Catherine Nelson-Piercy, Jonas F Ludvigsson.

BMJ, publicerad online 5 december 2016, doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.i6253