Publicerad: 2020-03-17 10:44 | Uppdaterad: 2020-03-17 10:45

Nu kan alla medarbetare skapa nyheter och kalenderhändelser

Du som är anställd eller anknuten till KI kan skapa nyheter och kalenderhändelser på medarbetarportalen för din egen grupp.

Grupperna utgår från Karolinska Institutets ID och Accessystem (IDAC). Du kan skapa en nyhet eller en kalenderhändelse som riktar sig till den minsta grupp du tillhör. Vilken det är står dels i trädet på din profilsida, dels är det angett när du loggat in. För att skapa nyheter och kalenderhändelser loggar du in på medarbetarportalen.

Läs mer om hur du skapar nyheter och kalenderhändelser

Contact