Publicerad: 2023-09-01 13:49 | Uppdaterad: 2023-09-06 12:52

Nu införs sortering av matavfall på KI

Bilden visar behållaren för matavfall i ett pentry.
Behållare för sortering av matavfall finns nu i pentryn och matsalar i Adminhuset och Aula Medica på Nobels väg. Foto: N/A

Först ut är Aula Medica och Adminhuset i Solna. Under kommande veckor testas nya sopkärl, städrutiner och information till medarbetarna i dessa byggnader. Målet är att sortering av matavfall ska fungera på hela KI innan året är slut.

Idag finns ingen centraliserad hantering av matavfall på KI. Från den 1 januari 2024 blir det enligt lag obligatoriskt för hushåll och verksamheter i Sverige att sortera ut matavfall så att det kan användas för till exempel biobränsle.

- Detta är ett nödvändigt och efterlängtat steg för KI. Redan idag finns det några lokala initiativ runt om på KI, men alla i vår verksamhet behöver bidra till att sortera ut vårt matavfall, säger Karin Dahlman-Wright, ordförande för rådet för miljö och hållbar utveckling på KI.

En fjärdedel av KI:s avfall kan bli biogas

Matavfall uppskattas stå för en fjärdedel av KI:s restavfall. Det innebär att KI årligen kan sortera ut över 100 ton matavfall som skulle kunna omvandlas till biogas eller biogödsel i stället för att brännas upp.

- Genom att sortera vårt matavfall och förebygga matsvinn kan vi tillvarata jordens resurser på ett mer effektivt sätt. Detta är också ett prioriterat område i KI:s Klimatstrategi 2030, säger Karin Dahlman-Wright.

Förändring i flera steg under hösten

Det är en logistisk utmaning att införa sortering av matavfall på en så stor arbetsplats som KI med olika sorters verksamhet och fastigheter på flera campus.

- En förutsättning för att vi ska lyckas sortera vårt matavfall är att det blir lätt att göra rätt och att alla bidrar – från student till forskare, gäster och anställda, säger Rikard Becker, fastighetsdirektör på KI.

För att underlätta förändringen görs den i flera steg. Steg ett pågår den 4 september till och med den 6 oktober 2023 i Adminhuset och Aula Medica på Nobels väg i Solna. Pentryn i dessa byggnader får nya behållare med papperspåsar där alla enkelt ska kunna slänga till exempel lunchrester och fruktskal.

Viktigt att testa och anpassa rutiner

- Vi kommer att utvärdera hur detta första steg går innan vi rullar ut sortering och hantering av matavfall på hela KI. Det kan till exempel handla om hur vi effektivt får avfallet från pentryn och matsalar till soprummen, hur ofta påsarna behöver bytas eller om informationen är tillräckligt tydlig, berättar Rikard Becker.

Ambitionen är att KI:s institutioner, bibliotek och övriga verksamheter har förutsättningar och rutiner för utsortering av matavfall på plats innan året är slut.

Hur tycker du att det fungerar i Adminhuset och Aula Medica?

Har du frågor eller förslag på hur vi kan göra det bättre och enklare att sortera matavfall? Då är du välkommen att delta i vår Mentimeter-undersökning. Undersökningen är öppen mellan 4 september – 6 oktober 2023 och sker i detta steg på svenska.

Din input är viktig för att vi i nästa steg ska kunna göra anpassningar av rutiner och information när utsortering av matavfall införs på hela KI senare under hösten. Då kommer vi även att öppna en utvärdering på engelska.