Publicerad: 2024-05-15 13:48 | Uppdaterad: 2024-05-15 13:57

Nu införs nya lagringsgränser i M365

Lagringsvolymerna för svenska lärosätens användarlicenser hos Microsoft förändras - nu börjar dessa nya volymer att gälla på KI.

Dekorativ bild.

I april berättade vi om förändringen som nu innebär att varje medarbetare har tillgång till 1 TB lagring i OneDrive, samt att varje skapat Team eller SharePoint-grupp har en lagringsbegränsning på 2 TB.

De användare som legat över eller nära den den nya gränsen om 1 TB har mottagit mejl om detta - och när de nya gränserna nu har införts kommer de användare som ligger över 1 TB att behålla befintlig sin nuvarande lagringsvolym plus ytterligare 5 GB. Ingen data kommer raderas.

Automatiska mejl från OneDrive

När förändringen slår igenom kommer automatiska mejl från OneDrive att gå ut för att uppmärksamma användare som ligger nära sin maxvolym.

Alternativa lagringslösningar

IT-avdelningen rekommenderar dig som har behov av ännu större lagringsvolymer att läsa mer om vilka alternativ som finns tillgängliga på dessa sidor:

Lagra och dela filer

Servrar och lagring

Tveka inte att höra av dig till ITA vid frågor!

Kontakt

Helena Törnquist Systemförvaltare